zaterdag 10 november 2007

We wachten in spanning af ....

Droom je nog even mee tijdens het wachten ... Oh,Ronse,mien schuune staad (*)


(*) bron : TAVI in 't paradijs

zondag 28 oktober 2007

Schuift het asbest weg ?


Uit het onderzoek van Prof. Poesen blijkt dat het geplande asbeststort zich situeert in een zone met matige tot hoge gevoeligheid voor bodemverschuiving. Na diverse contactnames met de onderzoekers konden we snel over de detailkaart beschikken. Ze spreekt voor zich ...

Het gedeelte waar de 10.000 vrachtwagens hun asbestafval zullen storten, bevindt zich in de rechter bovenhoek van het stort.

zaterdag 27 oktober 2007

Actiecomité op bezoek bij Hilde Crevits


Op dinsdag 23 oktober trok een delegatie van het actiecomité "Louise-Marie tegen asbest" richting Brussel voor een overleg op het kabinet van Minister Hilde Crevits.

Gezien de uiterlijk beslissingsdatum (08 november) nadert, gaf Dhr Hugo Geerts, verantwoordelijke voor dit dossier, ons de kans om onze argumenten nog eens verduidelijken. Uiteraard was het onderzoek van Prof. Poesen omtrent de bodemverschuivingen een belangrijk nieuw element. Het actiecomité kon op het kabinet een detailkaart van de risicoligging van de site voorleggen.

Bovenop kregen we de laatste weken ook ondersteuning van een gedegen milieuspecialist die ons vooraf nog bijkomende belangrijke juridische invalshoeken kon aanreiken. Op het kabinet kregen we alle tijd op dit op een degelijke en goed onderbouwde wijze te brengen.

De dag voordien brachten ook de burgemeester van Ronse en Maarkedal een bezoek, om hun argumentatie ook nog eens te verduidelijken.

Rest ons nu met ons allen te ....

Lees meer over ons bezoek in dit artikel uit "Het Nieuwsblad"

woensdag 3 oktober 2007

Aandacht voor asbest in de persIn het weekblad Knack kan u deze week een 4-tal pagina's lezen over Rosalie en het protest tegen de komst van het asbeststort te Louise-Marie. Ook de weblog van Stef Van Caeneghem heeft het over dit artikel.

Op AVS kreeg onze asbestroute ook de nodige aandacht : klik hier (weldra) om deze reportage nog eens te bekijken (bron : AVS 02.10.2007)

dinsdag 2 oktober 2007

Stuur eens een postkaartje naar Hilde


Op het eetfestijn hadden de aanwezigen de gelegenheid om een persoonlijk kaartje richting Minister Hilde Crevits te sturen ...
Werk aan de winkel voor de postbode in Torhout die eerstdaags honderden kaartjes te bestellen heeft.

Klik hier voor een bloemlezing van de uit het hart geschreven boodschappen

maandag 1 oktober 2007

Jullie waren fantastisch !


Jullie waren fantastisch gisteren met de aanwezigheid op de fiets- en wandelactiviteiten.

Naast de morele steun geeft de massale aanwezigheid op ons eetfestijn (400 personen) ons bovendien de financiële armslag om continuïteit in onze werking te brengen. We houden jullie zeker verder op de hoogte omtrent de verdere evoluties in dit dossier.

oprechte merçi ...

vanwege het actiecomité "Louise-Marie tegen asbest Vzw"

zaterdag 22 september 2007

Asbestroute (fietsen en wandelen)

Op zondag 30 september reden een 100-tal symphatisanten samen met Filip Meirhaeghe de "asbestroute" in ! Deze 11 km lange fietstocht start aan de kerk van Louise-Marie en blijft volledig uitgepijld. Het parcours is licht hellend.
U kan het kaartje en de beschrijving downloaden.

Voor diegenen die deze mooie streek liever wandelend verkennen hebben we naast de klassieke Muziekboswandeling ook een eigen wandeling (7km).

Verken deze prachtige omgeving !

dinsdag 4 september 2007

Teken ook onze petitie !


De handtekeningen blijven dag aan dag toestromen uit gans Vlaanderen. Help ons door de petitie mee te ondertekenen en maak deze petitie ook kenbaar bij mensen waarvan je weet dat ze onze mening delen.

Geef de politici in Vlaanderen een duidelijk signaal dat de Vlaamse bevolking de huidige aanpak voor het storten van asbest NIETaanvaardt.

"Asbestpotje is spoorloos"Inderdaad, het potje nam de N60 richting Gent. Benieuwd waar het nu opduikt !
Ben je in het bezit van het rondzwervende asbestpotje ? Je kan HIER je bezit registeren.Nieuwsgierig naar deze actie,de rondzwervingen en reacties op het bewuste "potje asbest" ? Bezoek dan zeker het discussieforum

woensdag 29 augustus 2007

Buur Filip Meirhaeghe steunt het asbestcomité


Reeds geruime tijd steun prof-mountainbiker Filip Meirhaeghe onze acties. Het betrokken asbeststort ligt trouwens op amper 750m van Filip zijn woonplaats.

Wij vonden het dan ook echt tof dat Filip zijn engagement sterk maakte door ons openlijk te steunen op een korte persconferentie. Hij is ook het "trekpaard" voor het inrijden van de asbestroute op 30 september aanstaande. Zorg dat je er ook bij bent ! (info volgt weldra)


Vanwege alle comitéleden en symphatisanten tegen de komst van het asbeststort, een dikke bedankt !

zaterdag 18 augustus 2007

Handtekeninglijst petitie internet opvraagbaarU kan de internetpetitielijst hier opvragen. Op regelmatige basis zetten wij een nieuwe lijst op de weblog. Bovenop deze electronische handtekeningen zijn er ook nog 690 "manuele".

zaterdag 4 augustus 2007

de boer die ploegde voort ...

of is het misschien ... "wat baten kaars en bril, als ..."

Niettegenstaande de schorsing van de vergunning tot de beslissing van Minister Hilde Crevits, blijft OB&D NV het stort verder inrichten om er asbestafval te storten ( Het Nieuwsblad 03.08.2007 ).

Op de vraag hoe vaak de millieuinspectie stalen neemt in het stort blijkt duidelijk dat er onvoldoende budgetten zijn om bijvoorbeeld wekelijks bodemonderzoek uit te voeren. We hoorden het de gedeputeerd voor Leefmillie van de Provincie Oost-Vlaanderen Dhr Jozef Dauwe ooit anders formuleren :

Ovam heeft de strengste normeringen in Europa ( luister )

... maar blijkbaar niet de nodige budgetten voor een degelijke controle. En dit is nog maar een voorbereidingsfase.

donderdag 12 juli 2007

Buurtcomité wordt VZW

Om al haar rechten maximaal te kunnen uitoefenen heeft het buurtcomité beslist om de juridische vorm van een VZW aan te nemen.

De statuten van "Louise-Marie tegen asbest VZW" stellen als doel :

De vereniging heeft tot doel actie te voeren tegen de geplande inrichting van een asbeststort in Louise –Marie. De vereniging kan alle activiteiten uitvoeren, rechtshandelingen stellen en middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het gestelde doel. Onder meer de organisatie van activiteiten en vorming ten behoeven van leden en het publiek, sensibilisering en vorming van de publieke opinie, beleidsbeïnvloeding en verwerving. Deze opsomming is niet limitatief. De vereniging kan, op bijkomstige wijze, economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend wordt besteed aan haar maatschappelijk doel.

Indien u hieraan wenst mee te werken kan u contact nemen met : louisemarietegenasbest@telenet.be

vrijdag 6 juli 2007

Beroep van Stad Ronse schorst beslissing Deputatie

Wij vernemen dat het beroep dat de Stad Ronse heeft ingediend ontvankelijk verklaard werd op 11 juni 2007. Het beroep van de Stad schorst hiermee de bestreden beslissing voor de aspecten waartegen beroep werd aangetekend.

De behandelingsprocedure voor dit beroep start op 11 juni. Hilde Crevits, de nieuwe minister verantwoordelijk voor Leefmillieu, heeft 5 maanden tijd om het beroep te behandelen.

U kan het beroep van de Stad Ronse hier nalezen.

In het schematisch overzicht ziet u de procedure voor dergelijke vergunning. Met de huidige schorsing zijn we slechts een stapje verder.

Het actiecomité "Louise-Marie tegen asbest" blijft verder alle actie ondernemen en dankt u voor uw talrijke steun !

zondag 1 juli 2007

Fata Morgana in de Vlaamse Ardennen ?

Vlaamse Ardennen te koop ?!
Steun onze nieuwe campagne !Bewoner van Ronse, Maarkedal of omgeving ? Toon dat je niet akkoord bent met de plannen om een asbeststort toe te laten in Louise-Marie. Hang deze affiche uit.
U kan uw affiche hier aanvragen. Een van de leden van het actiecomité brengt deze aan huis.

Indien deze affiche aan voldoende huizen hangt dan lijkt het wel of er een dorp, een stad, een streek te koop staat ....

Bedankt .... en u hoort zeker nog van ons.

zaterdag 30 juni 2007

Belgisch Kampioenschap wielrennen te Ronse


We konden het niet laten ook daar aanwezig te zijn.

foto + verslag : Het Nieuwsblad

woensdag 27 juni 2007

Hilde Crevits luistert naar de mensen

Vandaag vernemen we de aanstelling van de nieuwe Vlaamse Minister voor Leefmilieu, Hilde Crevits.

In een intervieuw bij Radio 2 vertelt Hilde Crevits dat ze zich de voorbije jaren heeft "vastgebeten" in de afvalproblematiek en als Minister dicht bij de mensen staat, zal luisteren naar de mensen en dingen zal realiseren voor de mensen.

Wij hopen alvast dat het massaal protest op het asbeststort gehoor zal vinden.

Luister hier naar het intervieuw.
Bron : Radio 2 - West-Vlaanderen - Ochtendpost 27.06.2007

zaterdag 23 juni 2007

Overzicht van de ingediende bezwaarschriften

Wij hebben kennis van volgende ingediende bezwaarschriften bij minister Kris Peeters. Enkele ervan kan u ook reeds raadplegen :

- Stad Ronse
- Gemeente Maarkedal ?
- Actiecomité Louise-Marie tegen asbest
- Omwonenden van het stort
- Millieufront Omer Wattez
- Dokters en geneesheren

Gelieve uw bezwaarschrift door te mailen indien u dit wenst te vermelden of te linken.

maandag 18 juni 2007

Voorziene inplanting van de asbestsite

Hier kan u een situeringsplan van het geplande asbeststort bekijken.

1. Asbeststort
2. Woonstraat Koekamer (woongebied)
3. Muziekbos (bosgebied)
4. Jeugdherberg De Fiertel (recreatiegebied)
5. Voetbalplein (o.a. ook jeugdspelertjes)
6. Gehanteerde schaal

Wij nodigen u uit om hier de reactie van provinciaal gedeputeerde voor Leefmillieu Dhr Jozef Dauwe te beluisteren omtrent de keuze van deze locatie (bron AVS 15.06.2007).

Indien u deze reactie samen met het inplantingskaartje bekijkt, dan is het onbegrijpelijk dat betrokkene gedeputeerde zegt : "... we konden niet anders dan dit goedkeuren ..."

De handtekeningen en reacties komen intussen van overal. Een van de getuigenissen wensen we te publiceren omdat ze echt typerend is voor de blindheid die onze overheidsmensen hanteren :

Geachte actievoerders,
voeg aub mijn naam toe aan de lijst van handtekeningen.
Hoe is dit in godsnaam mogelijk?
In 1984 overleed mijn man, amper 41 jaar oud aan mesothelioom.
20 jaar eerder werkte hij één maand als .....op Eternit, terwijl we ook in ... woonden, waar ook asbestafval gedumpt werd.
Is er dan nog steeds niets veranderd ????????????????
Sterkte met uw actie.

vrijdag 15 juni 2007

Gouverneur geeft geen gehoor aan protestHet actiecomité "Louise-Marie tegen asbest" uitte vandaag haar grieven tegen de komst van het asbeststort aan Gouverneur André Denys. De gouverneur had geen oren naar het protest van de bewoners van Louise Marie en blijft de beslissing van zijn deputatie steunen om een asbeststort te creëren in een stuk natuurgebied dat Vlaams, nationaal en Europees beschermd is, met binnen de 100 meter van het stort omwonenden en pal ernaast fiets- en wandelroutes!

Is de vraag of de provincie ook zijn verantwoordelijkheid zal nemen als er daadwerkelijk longvlieskankers binnen een tiental jaar opduiken in de omgeving van het stort?

De bewoners overhandigden aan de Gouverneur alvast een "beschermkledij" die hij kan aantrekken tijdens een van zijn volgende fietstochten door de Vlaamse Ardennen en een "asbestvrije" speelgoedauto voor zijn kleinkinderen.
Hierboven alvast een kiekje van het door de gouverneur onthulde bord dat weldra de Vlaamse Ardennen zal sieren. Langsheen autosnelwegen onderhoudt men de bermen ecologisch ... maar in een prachtig ecologisch gebied als de Vlaamse Ardennen stort men asbest.

U kan het verslag van de regionale zender AVS hier bekjken.

Al dan niet gehoor bij de Gouverneur, dat u van ons nog hoort ... dat staat vast ...

De "Open brief" aan de Gouverneur kan u hier nalezen.

Ook Het Nieuwsblad van 16.06.2007 bericht over de houding van de Gouverneur. Lees ook " Ronse blogt "

woensdag 6 juni 2007

Oost-Vlaanderen, asbestprovincie ?

Na Louise-Marie (Ronse) staat nu ook Oosterzele op de lijst voor het vergunnen van een asbeststort. De Bestendige Deputatie onderkent hiermee de gevaren van asbest voor de Oostvlaamse bevolking.

Bron : Het Nieuwsblad (06.06.2007) en Het Laatste Nieuws

De 250 aanwezigen uit Ronse wachten intussen nog steeds op de toelichtingen die gedeputeerde Carine Van Cauter beloofde op de infovergadering van 21 mei laatstleden.

zondag 3 juni 2007

Bond Beter Leefmillieu stelt zich vragen !

Ook de Bond Beter Leefmillieu stelt zich terecht vragen bij de toekenning van de vergunning door de Provincie Oost-Vlaanderen.

De beslissing van de Provincie gaat volledig in tegen de op 28 maart 2007 in het Vlaams Parlement goedgekeurde resolutie.

Lees alles na op de site van Bond Beter Leefmillieu.

zaterdag 2 juni 2007

Louise-Marie ontvangt fiertelgangersIn het parochiedorp Louise-Marie, vaak een kern van eenvoudige leute en plezier, ontvangt men op 3 juni 2007 de duizenden fiertelgangers met een zwarte vlag. De bewoners rouwen om de komst van het asbeststort.
Zij ondernemen alle acties om de komst van het asbeststort alsnog te verhinderen.

vrijdag 25 mei 2007

De Deputatie en de toekomst van Seppe

Klik hier om het besluit waarmee de vergunning werd toegekend, te downloaden. Maar liefst 22 blz. lectuur.

Op blz. 8 vinden jullie de concrete omschrijving van de wijze waarop zal gestort worden :

Alle asbesthoudende materialen worden in big-bags aangevoerd, zodat er geen stof vrijkomt bij de aanvoer; er zal steeds worden afgedekt; waar nodig wordt besprenkeld en op het einde van de rit zal alles geïsoleerd zitten en in kaart gebracht.

Op de toelichtingvergadering van maandag 21 mei aan de pers en buurtbewoners liet gedeputeerde Carina Van Cauter uitschijnen alsof alles hermetisch afgesloten de grond in gaat. Niets is minder waar. De zogenaamde big-bags vermijden de verspreiding van asbestvezels tijdens de aanvoer naar de asbestsite. Eenmaal op de site Bohez wordt de big-bag gewoon omgekieperd, aangestampt en dagelijks bedekt. Tijdens het kieperen zal men wel wat besproeien om verspreiding van asbestvezel te vermijden.

De asbestaval zit dus NIET hermetisch afgesloten, maar gaat zomaar gewoonweg zonder meer onder de grond ... " een geruststelling " is wel dat het " in kaart gebracht " is .... voor de volgende generatie.
De toekomst van de volgende generatie brengt de stad Ronse in haar " city clip "  schitterend in beeld.


Cynisch is wel dat deze beelden aan het Muziekbos gefilmd werden, de locatie van de asbestsite. Zal Seppe ooit deze toekomst hebben ?

woensdag 23 mei 2007

Longvlieskanker in Vlaanderen


Klik op het kaartje voor vergroting

Aantal gevallen van longvlieskanker tussen 1997-2001 per gemeente. Het zwarte vlekje in het midden is Kappele-op-den-Bos, waar de Eternitsite was.
Worden Ronse en Maarkedal een nieuwe zwarte vlek ?
(Bron: Stichting Kankerregister)

woensdag 16 mei 2007

Asbestrisico in de omgeving van stortplaatsen ?

In de periode tussen 1996 en 1999 werd de asbestconcentratie in de lucht in de omgeving van 2 stortplaatsen voor inert afval en van een monostortplaats voor asbest gemeten. De meetresultaten bleken geruststellend: de gemeten concentraties zijn slechts lichtjes hoger dan de achtergrondconcentratie in een stedelijke of residentiële omgeving. De gemeten concentraties zijn ongeveer even groot als deze in een industriële omgeving en zijn lager dan de door de VITO voorgestelde grenswaarde van 1000 v/m³ (de VITO is de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

Het bijkomende risico voor de omgeving van een stortplaats wordt op basis van de beschikbare gegevens als beperkt ingeschat. Metingen blijven natuurlijk wel momentopnames. Wanneer de exploitant op de hoogte is van de aanwezigheid van het meetteam is de exploitatie gedurende de meetcampagne niet altijd representatief voor de dagelijkse gang van zaken. Een onberispelijke dagdagelijkse bedrijfsvoering is dan ook van het grootste belang om pieklozingen te vermijden en om vooral de eigen werknemers van de stortplaats te beschermen.

Bron : Brochure OVAM "Asbest en asbestafval" v25.01.2005 pag. 63

College tekent beroep aan

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 14 mei ll beslist beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie.

dinsdag 15 mei 2007

maandag 14 mei 2007

Persconferentie

Maandag 21 mei 20u zaal La Salette

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de persconferentie, waar het actiecomité tegen het storten van kankerwekkend asbest in de zandgroeve van Louise-Marie uitleg zal geven over de stand van zaken.

Onze verdere acties zullen eveneens nader toegelicht worden. Verder kan iedereen ook zijn mening kwijt. We proberen een vertegenwoordiging van het stadsbestuur en een expert aanwezig te hebben om uitleg te geven over het grote gevaar van asbest.

We hopen op uw massale aanwezigheid !!!

Maandag 21 mei 20u zaal La Salette

Deputatie verleent millieuvergunning

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 11 mei 2007

Persbericht

Deputatie verleent milieuvergunning aan OB&D voor het inrichten van een bestaande stortplaats in Ronse tot asbeststortplaats

op voorstel van gedeputeerde, bevoegd voor milieu, deelt de deputatie het volgende mee:

In zitting van 10 mei 2007 verleende de Oost-Vlaamse deputatie een milieuvergunning aan NV OB&D voor het inrichten van een bestaande stortplaats in Ronse tot asbeststortplaats. De milieuvergunning werd verleend tot 31 augustus 2011. Bij het verlenen van de vergunning werd rekening gehouden met de bezwaren die ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek.

Vlaams actieplan asbest
Het toekennen van voorliggende vergunning kadert in het actieplan asbest van de Vlaamse regering waarbij bestaande stortplaatsen aangeduid werden als proefprojecten om in samenwerking met de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) op een gecontroleerde manier gebonden asbestafval te storten. Voorliggend stort in Ronse is één van de drie aangeduide bestaande storten in Oost-Vlaanderen voor dat doeleinde. Twee andere storten die hiervoor in aanmerking kunnen komen, zijn Verlee in Oosterzele en SVK in Sint-Niklaas.

Vergunning wordt aangevuld met de verplichting opvolgingscommissie met vertegenwoordigers van de buurt

De deputatie hield rekening met de bezwaren van de buurtbewoners en vult de voorwaarden voor de vergunning aan met de verplichting om een opvolgingscommissie op te richten. Deze bestaat uit de leden van de provinciale milieuvergunningscommissie, een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, de afdeling milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, de exploitant en drie vertegenwoordigers van de buurt. De opvolgingscommissie heeft als opdracht de milieuhygiënische aspecten inherent aan de exploitatie van de inrichting, en in het bijzonder de strikte uitvoering van de voorwaarden van het VLAREM I m.b.t. de beperking en de beheersing van de asbestemissies, op te volgen en te evalueren.

Inlichtingen
Gedeputeerde Jozef Dauwe
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
tel. 09 267 82 78
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Dienst Milieuhygiëne
Gouvernementstraat 22-24, 9000 Gent
tel. 09 267 84 35