maandag 30 september 2013

Stad Ronse start kort geding


Bevestiging : Het College heeft maandagavond besloten om de milieustakingsvordering aan te vragen om de werkzaamheden van ob&d stil te leggen in kort geding

Lees verklaring van het College : link

Luister naar het interview met Burgemeester Luc Dupont : link

bron : Radio2 - middagpost 30.09.2013zaterdag 28 september 2013

Weldra 4.104.000 liter diesel aan de rand van het Muziekbos ?
Weldra 4.104.000 liter diesel aan de rand van Muziekbos in Ronse?
Jawel, dit is de hallucinante hoeveelheid diesel waarvoor Minister Joke Schauvlieghe toelating gaf om te storten aan de rand van het Muziekbos !
Reken je even mee ?
OB&D kreeg van Minister Joke Schauvlieghe een vergunning om niet-reinigbare gronden te storten. Dit zijn gronden die zwaar vervuild zijn en omwille van de te hoge kostprijs niet verder kunnen gereinigd worden. Uiteraard gelden ook voor dergelijke gronden normen.  
  
Voor onze berekening gaan we er van uit dat OB&D gronden stort die alleen vervuild zijn met diesel. Uiteraard respecteren zij de geldende normen. Onze berekening leert ons dat 1 ton van dergelijke grond 30 liter diesel bevat. Op het voorziene stortvak van 76.000 m3 kan 136.800 ton(*) van dergelijke grond gestort worden.
136.800 ton x 30 liter/ton = 4.104.000 liter diesel

... en dan ...
op 493m ervan een locatie voor paalkamperen inrichten 
onze Stad Ronse promoten als een "Stad midden de groene heuvels" 

FLASH !

Niettegenstaande de nog lopende procedure voor de Raad van State is OB&D intussen begonnen  met het storten van dergelijke gronden. Enkel Stad Ronse kan mits krachtdadig optreden deze vervuiling opschorten tot er een uitspraak is van de Raad van State.
Lees hieronder onze oproep aan Burgemeester en Schepenen


Aanvullende opmerking d.d. 02.10.2013 n.a.v. artikel in "Het Nieuwsblad"

Toch even ter verduidelijking.

De aanvaardingscriteria voor een stort van dergelijke categorie omschrijven dat deze gronden mag aanvaarden die vervuild zijn door minerale oliën. Bij onze berekeningen zijn we uitgegaan van de veronderstelling dat alle gestorte gronden vervuild zijn met 25.000mg/kg minerale oliën.

Vanuit het "Comité voor een Leefbaar Louise-Marie VZW" hebben we nooit gesteld dat er diesel gestort wordt, maar enkel dat de put vullen met gronden die de bovenvermelde waarden bevat een enorme hoeveelheid is. Een liter diesel is een door iedereen een gekende maat. Op deze wijze trachten we de bevolking een beeld te geven omtrent de hoeveelheden die er gestort worden.

Wat OB&D nu aan het storten is zal ongetwijfeld aan de vooropgestelde aanvaardingscriteria voldoen, maar hoeft daarom geen diesel te zijn. Het zal wel ongetwijfeld wel een goedje zijn waar fors aan verdiend wordt ...donderdag 26 september 2013

Alarm ! Vervuilde grond in Louise-Marie !

Een regelrechte schande, dat is het! 

OB&D is volop bezig met giftig slib te storten pal aan het Muziekbos in jawel, beschermd gebied met bosbestemming. Om dat te voorkomen voeren we met een comité al jaren strijd, hier in Louise-Marie. De bevolking steunde ons massaal. Duizenden mensen sprongen op onze kar. Dank u om hutsepot en geutelingen te komen eten! Dank om aan onze ludieke acties deel te nemen. Dank u! Dank u! De steun was terecht. Het Muziekbos en de groene heuvels eromheen zijn van een zeldzame schoonheid in Vlaanderen... We moeten zulke plekjes koesteren en beschermen. Zolang er geen uitspraak is van de RvS die ons, jawel, gelijk geeft, mogen ze eigenlijk doorgaan met storten dankzij minister Joke Schauvliege die dat goedkeurde. Dat charmeoffensief met naar de Fiertel te komen, hoefde voor ons echt niet... We lieten ons liever niet paaien na zo'n giftig geschenk. De burgemeester had op basis van het standpunt van de auditeur aan de rechter via een milieustakingsvordering kunnen vragen om de activiteiten stil te leggen in afwachting van de uitspraak van de RvS. Dat is niet gebeurd... De gevolgen zijn ernaar. 

We wilden een proper bos voor alle bewoners, bezoekers en het nageslacht, geen asbestlongen, geen kankerverwekkende stoffen in het grondwater, geen tijdbom onder een bos... Als comité hebben we alles binnen onze mogelijkheden gedaan. Alles! Zonder economisch belang, zonder politieke ambitie... Dat kunnen wij alvast in alle eer en geweten zeggen. Een luttele troost waar we het mee moeten stellen...

Vandaag - 26 september 2013 - rond 15u30 werd door de firma Verstraete nog een vrachtwagen afvalgrond afgeleverd bij OB&D, de stortplaats in ons Louise-Marie. De vrachtwagen verliet de stortplaats toen iemand van ons comité toevallig langs kwam. Op het wandelpad achter de stortplaats kon een zeer sterke mazoutachtige geur waargenomen worden afkomstig van die niet reinigbare gronden. Een ander lid van ons comité zag een ophaalfirma de uitlozing van de sedimenten opzuigen. Tussen 8 september en vandaag werden er zeer grote hoeveelheden sterk vervuilde grond gestort. Komaan gemeentebestuur Ronse, stil leggen die boel! De hele bevolking steunde het comité om dit te voorkomen. Ze hebben toch voor jullie gestemd! Visie hebben en kordaat vooruit. Niet nog een keer talmen! Yes, we can!