zondag 30 november 2014

Stand van zaken februari 2017


Recent ontvingen we het verslag van 30 november 2016 van de Auditeur van de Raad van State.De  auditeur heeft  drie  gunstige voorstellen geformuleerd waardoor de tweede vergunning van OB&D  vernietigd kan  worden en  Milieu-inspectie  twee maal  in het ongelijk gesteld omdat ze niet opgetreden is om de illegaal liggende afvalgrond te laten verwijderen.

De procedure die voor het ogenblik loopt, dient om te verhinderen dat de liggende afvalgrond geregulariseerd wordt en dat de stortplaats wordt omgevormd tot een mono-stortplaats. Dit is een truuk om de eerdere aanvraag vooralsnog vergund te krijgen.

Het Comité wenst 
de vernietiging te bekomen van de door Minister Joke Schauvliege op 1 oktober 2015 toegekende vergunning. 
 
Het advies van de auditeur van de Raad van State ziet er alvast hoopvol uit. 

Het Comité zal nog haar laatste memorie opsturen.