vrijdag 4 augustus 2017

Negatieve beslissing voor OB&D aanvraag


De Bestendige Deputatie heeft op 27 juli 2017 een beslissing genomen omtrent de vraag van OB&D nv om “gezuiverd” afvalwater te lozen in het oppervlaktewater. 

De deputatie heeft besloten de procedure stop te zetten omdat :
  • er geen passende beoordeling werd toegevoegd
  • de aanvraag geen beperkte verandering betreft
  • de aanvraag een betekenisvol bijkomend risico kan inhouden voor de mens of het milieu en/of de hinder significant kan vergroten. 
Het besluit kan hier nagelezen worden.

Wij blijven dit op de voet verder opvolgen.