donderdag 26 december 2019

Zondag 09 februari 2020

Eetfestijn - Wandeling - Geutelingen
Meer info en kaarten :  link

woensdag 4 december 2019

Minister Demir verklaart beroep OB&D ongegrond

Fijn te vernemen dat minister Demir het beroep van de OB&D NV, tegen de weigering van vergunning door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, ongegrond heeft verklaard.
Tevens stellen we vast dat het draagvlak binnen de regio voor onze acties, duidelijk is toegenomen. Ook hierover kunnen we enkel maar zeer blij zijn. Maar deze tevredenheid mag er niet toe leiden dat we de kaas van ons brood laten eten. Waakzaamheid blijft ten alle tijde geboden.
Ervaring leert, dat OB&D hier niet stopt. Ook in het verleden bleven ze steeds volharden en dienden ze aansluitend steeds een verzoek in bij Raad van State om het ministerieel besluit te vernietigen.
Wij blijven de zaak op de voet volgen. Ons steunen kan je op het volgend eetfestijn - geutelingenbak en wandeling op zondag 9 februari 2020.
Lees hier het Ministerieel Besluit : link 

woensdag 10 april 2019

Deputatie Provincie Oost-Vlaanderen weigert vergunning

Wij vernemen vandaag de weigering vergunning door Bestendige Deputatie Oost-Vlaanderen voor de uitbating van het OB&D stort. We vernemen ook dat de uitbater opnieuw bezwaar zal indienen.

Bij dezer een welgemeende dank aan alle sympathisanten uit #ronse en verre omgeving die dit mooi stukje natuur aan het #muziekbos zeer genegen zijn. Jullie jaarlijkse aanwezigheid op ons eetfestijn stelde ons in staat om reeds 12 jaar te strijden tegen dit onrecht.

Het draagvlak om dit niet toe te laten is duidelijk in alle geledingen aanwezig. Meestal hoopt de uitbater dat het bezwaar met de jaren afzwakt. Maar wij volharden dank zij jullie gewaardeerde steun #louisemarie

donderdag 31 januari 2019

Zondag 10 februari 2019Eetfestijn - Wandeling - GeutelingenOoit was het St.-Appoloniafeest een gebeurtenis waarvoor men van einde en verre naar het kleine Louise-Marie kwam afgezakt om een jaar gevrijwaard te blijven van tandpijn. Vandaag herstellen we deze traditie op een kleine, fijne maar authentieke wijze.

Programma :
11u30 tot 14u00 : Eetfestijn (hutsepot met worst, spek, rookworst en nootham)
14u00 : Apolloniawandeling (gratis deelname)
16u00 : Geutelingenfestijn met koffie of warme choco (geutelingen naar believen) 

Aansluitend aan ons eetfestijn van zondag 10/02 krijgt u tijdens de Apolloniawandeling de unieke kans om opnieuw aan te knopen met de echte tradities uit de Vlaamse Ardennen.
Onze gids leidt u door het winterse Muziekbos en zijn omgeving.

Zondag 10/02 genieten van een winterse "neus" ? Kom naar Louise en steun hiermee ook onze acties tegen de komst van het gifstort.

zondag 13 januari 2019

Overzicht evoluties 2018 tot januari 20191. Weigering vergunningsaanvraag (22.03.2018)

Minister Schauvliege weigert de vergunningsaanvraag voor het storten van de zwaar vervuilde gronden.  

OB en D gaat hiertegen in beroep bij Raad van State. 

Raad van State heeft intussen het Comité voor een Leefbaar Louise-Marie als tussenkomende partij toegestaan. Het Comité heeft een raadsman aangesteld om dit  dossier op te volgen en te pleiten.   2. Bestuurlijke maatregelen van milieu-inspectie (26.07.2018)

Na een een weigering van Minister Schauvliege om milieu-inspectie in te schakelen oordeelt Raad van State dat er bestuurlijke maatregelen kunnen opgelegd.   

Op 26 juli 2018 legt de milieu-inspectie volgende bestuurlijke maatregelen op, nl. 

 - een bevel tot weghalen en afvoeren van alle afvalstoffen gestort in vak 2A naar een vergunde stortplaats voor 30 november 2018.
- een bevel tot het maximaal herstellen van het deel van stortvak 2A in de toestand die bestond voor de inrichting ervan. 

OB en D tekent hiertegen beroep aan op 9 augustus 2018 3. OB en D herschikt zijn financiële structuur door een partiële splitsing.

Wij vernemen uit Bijlage Belgisch Staatsblad van 8 juni 2018 een voorstel tot partiële splitsing van van OB en D NV


Gevolgen van de partiële splitsing :
  • de bestaande vennootschap OB en D NV wordt opgesplitst in 2 delen, enerzijds  OB en D NV (0874.987.114) en anderzijds een nieuw op te richten vennootschap  DOP Meulebeke BVBA
  • er wordt vanuit OB en D NV een nettowaarde van 7.459.722,66 EUR overgebracht naar DOP Meulebeke BVBA, w.o. een onroerend goed waarop in 2017 belangrijke meerwaardes werden geboekt
  • door de partiële splitsing daalt het (verantwoordelijk) Eigen Vermogen van OB en D NV van 8.790.911 EUR naar 1.331.189 EUR
In het kader van de eerder opgelegde bestuurlijke maatregelen is dit een actie die ons verontrust gezien het verantwoordelijke vermogen van OB en D hierdoor fors daalt. 


4. Nieuwe vergunningsaanvraag - Openbaar onderzoek 07 jan - 06 febr. / 2019

Wij vernemen een nieuwe vergunningsaanvraag waarvoor het openbaar onderzoek net is opgestart. 

Het is snel duidelijk dat het gevraagde opnieuw in lijn ligt van vorige aanvragen. Wij analyseren deze aanvraag en zullen ons blijven verzetten tegen het storten van zwaar verontreinigde, niet-reinigbare afvalgronden in een landschappelijk waardevol gebied pal bij het Muziekbos, in het hart van de Vlaamse Ardennen. 

Enkel zo kan de gezondheid van de buurtbewoners, toeristen, sporters en de jeugd gegarandeerd worden. Enkel zo kunnen flora en fauna beschermd worden. Enkel zo wordt het nageslacht uit Ronse en Maarkedal niet opgescheept met zwaar vervuilde grond en de gevolgen daarvan.

Op het Omgevingsloket is de aanvraag raadpleegbaar:  link


zondag 25 maart 2018

Minister zou beslissing genomen hebben

Wij vernemen uit een reactie van OB&D in de krant Het Nieuwsblad (link) dat Minister Schauvliege de beslissing van de Raad van State volgt en de vergunning dus niet verleent.

Na ontvangst van de teksten van deze beslissing zullen wij onze verdere aanpak bepalen om ook het verwijderen van de reeds gestorte vervuilde gronden te bekomen.

zondag 14 januari 2018ZONDAG 11 Februari 2018

Meer info en kaarten : https://cvll.jimdo.com/