zaterdag 27 december 2014

Onderschrijf onze actie voor 02.01.2015 !

Het "Comité voor een Leefbaar Louise-Marie tegen asbest Vzw" werkt zich met enkele deskundigen en raadsman doorheen "de turf" van de milieuaanvraag. Het is ons evenwel reeds duidelijk dat deze nieuwe aanvraag oude wijn in nieuwe zakken is.


Daarom vragen we aan Stad Ronse om een negatief advies te verlenen voor de rubrieken:

 • 2.3.6.B.3 : categorie 2 stortplaats voor anorganische en niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/bioafbreekbaar gehalte (12.921 kubieke meter)
 • 2.3.6.B.4 : categorie 2 monostortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen, andere dan inerte afvalstoffen (62.079 kubieke meter).
 • Indien geen vergunning gegeven wordt voor de stortplaats is het evenmin nodig om vergunning te verlenen voor rubriek 2.4.4. en 15.1.1.(3).

Samenvatting van onze motivering : 

 • De reeds gestorte afvalgrond werd niet vergund en kan niet geregulariseerd worden door een nieuwe milieuvergunning
 • Door een monostortplaats voor afvalgronden te vergunningen zal de informatie omtrent de aard van de gestorte afvalstoffen niet meer gekend zijn
 • De stortplaats voor onreinigbare gronden is niet verenigbaar met de nabestemming als bosgebied waardoor het door de Stad Ronse goedgekeurde natuurontwikkelingsplan niet uitvoerbaar is
 • De voorziene voorzorgsmaatregelen om schade aan de omgeving te voorkomen, bieden onvoldoende garantie op langere termijn
 • Voor de afwerking van de DOP moeten duidelijk voorwaarden opgelegd worden. 

ACTIE :  ONDERSCHRIJF ONZE BEZWAREN !
Stad Ronse dient nu een advies uit te brengen naar de Provincie. Het is uitermate belangrijk dat ook jullie stem hierin opgenomen is.


Onderschrijf je onze bezwaren?  Download hier de brief die je zelf kan indienen bij Stad Ronse.
(meerdere brieven per gezin nl. 1 brief per gezinslid, mag gerust) 


todo (via mail) :
1. download het word-document
2. vul aan met datum - naam - adres / "save" het op je computer
3. mail dit document naar : milieu@ronse.be
4. doe dit ten laatste 02.01.2015
5. laat ons via mail ( link ) weten dat u bezwaar indiende, zodat wij het aantal kunnen opvolgen


todo (met brief)
1. download het word-document en print het
2. vul aan met datum - naam - adres - handtekening
3. stuur het naar of breng het binnen op het Stadhuis
4. doe dit tegen ten laatste 02.01.2015 (voormiddag)
5. laat ons via mail ( link ) weten dat u bezwaar indiende, zodat wij het aantal kunnen opvolgen


Vragen of problemen bij het downloaden : contacteer ons op louisemarietegenasbest@telenet.be


donderdag 4 december 2014

Opnieuw aanvraag voor Klasse 1 stortplaats

Wij vernemen dat OB&D opnieuw een aanvraag voor milieuvergunning klasse 1 stortplaats heeft ingediend. 

Inzage op het Stadhuis in Ronse van 04.12.2014 tot 03.01.2015.
Bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden tot 03.01.2015

Naast onze tussenkomst in de lopende procedure voor Raad van State, toets het "Comité voor een Leefbaar Louise-Marie" deze nieuwe aanvraag aan haar doelstellingen. We houden jullie tijdig op de hoogte van ons standpunt.

zondag 30 november 2014

Stand van zaken februari 2017


Recent ontvingen we het verslag van 30 november 2016 van de Auditeur van de Raad van State.De  auditeur heeft  drie  gunstige voorstellen geformuleerd waardoor de tweede vergunning van OB&D  vernietigd kan  worden en  Milieu-inspectie  twee maal  in het ongelijk gesteld omdat ze niet opgetreden is om de illegaal liggende afvalgrond te laten verwijderen.

De procedure die voor het ogenblik loopt, dient om te verhinderen dat de liggende afvalgrond geregulariseerd wordt en dat de stortplaats wordt omgevormd tot een mono-stortplaats. Dit is een truuk om de eerdere aanvraag vooralsnog vergund te krijgen.

Het Comité wenst 
de vernietiging te bekomen van de door Minister Joke Schauvliege op 1 oktober 2015 toegekende vergunning. 
 
Het advies van de auditeur van de Raad van State ziet er alvast hoopvol uit. 

Het Comité zal nog haar laatste memorie opsturen.

donderdag 22 mei 2014

Wat nu met die troep die er ligt ?

Uit onderstaande twitterdialoog blijken duidelijk de kordate intenties van de Stad Ronse hieromtrent.

Wij kijken benieuwd uit naar hun initiatieven en maken intussen uiteraard ook ook ons "huiswerk".AVS Nieuws 21.05.2014

AVS Nieuws 21-05-2014 from Voor een Leefbaar Louise-Marie on Vimeo.

Bron : AVS-Nieuws 21.05.2014

woensdag 21 mei 2014

Dank aan allen !

Het actiecomité dankt minister Schauvliege voor haar  beslissing.
Ook dank aan alle politieke partijen die ons steunden, binnen en buiten de gemeente.
Een dikke dankjewel aan Milieufront Omer Wattez die met ons mee streed.
Bedankt deskundigen voor jullie zeer gewaardeerd advies.
Grote groet en applaus voor alle mensen van Louise-Marie en daarbuiten, die trouw hutsepot en geutelingen kwamen eten om de procedures bij RVS te bekostigen en ons aanmoedigden met handtekeningen en hartverwarmende woorden.
Bedankt ook aan onze raadsman!
Dank aan de pers voor hun objectieve verslaggeving in deze niet evidente materie.

Namens woordvoerster, dankjewel team!
We zijn a-politiek, hebben geen economische belangen in deze zaak.
Dit was een jarenlange inzet die loont, beste vrienden, puur uit idealisme voor dat mooie Muziekbos in Louise-Marie, de gezondheid van de mens en toekomst van onze kinderen.
Onze strijdlust werkte aanstekelijk; de soms verregaande ludieke acties gaven het team extra impuls.

Nu nog alert blijven en de tanden op elkaar zodat het illegaal gestorte slib verwijderd wordt...

Tuupe vuir... Juist!

Flash : persbericht Minister Joke Schauvliege

PERSMEDEDELING
MINISTER JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR
Woensdag 21 mei 2014

Geen vergunning voor stortplaats in Ronse

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege geeft geen vergunning aan de nv OB&D voor een stortplaats in Ronse. Minister Schauvliege volgt het ongunstige advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie en de OVAM, dat stelt dat er geen nood is aan bijkomende capaciteit voor categorie 2-stortplaatsen. De beslissing van de deputatie van Oost-Vlaanderen van 28 april 2011 wordt bevestigd.

Door een arrest van de Raad van State van 10 oktober 2013 werd het ministerieel besluit van 29 maart 2012, waarin een vergunning werd verleend voor het storten van anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen (bagger- en ruimingsspecie en niet-reinigbare uitgegraven bodem), vernietigd. De Raad van State was van oordeel dat het advies van de OVAM onvoldoende was weerlegd. Minister Schauvliege weigerde ook al de vergunning voor het storten van asbesthoudende afvalstoffen op 29 maart 2012, maar hiertegen werd geen beroep bij de Raad van State ingesteld. Dit had tot gevolg dat de beroepsprocedure tegen de beslissing van de deputatie van 28 april 2011 opnieuw werd gestart.

Ook de stad Ronse was gekant tegen een eventuele vergunning voor het storten van afvalstoffen en steunde het actiecomité in zijn verzet tegen de stortplaats.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Ik hoop dat het bedrijf bereid is om de resterende put op te vullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem en bagger- en ruimingsspecie zoals gebeurd is voor het aangrenzende stortvak. Zo kan de nabestemming snel gerealiseerd worden en zal het gebied een mooie uitbreiding voor het aangrenzende Muziekbos vormen.”Persinfo:
Patrick Verstuyft
Woordvoerder van Vlaams minister Joke Schauvliege
Gsm 0475 51 56 05

vrijdag 21 maart 2014

Ligt er nu cyanide aan het Muziekbos ? #DTV


OB&D gaat eindelijk in communicatie met de buurtbewoners en eigenlijk ook met ons ... Graag gaan we in op hun uitnodiging (brief aan de "beste buren" d.d. 20.03.2014) om onze informatie na te trekken, nl. :


 • Uit het hun register blijkt dat er gronden uit de Cockerie Flémalle werden aangevoerd


 • In bijlage het dossier omtrent de sanering van de Cockerie Flemalle Site. U kunt het dossier hier nalezen, maar op de blog toch speciale aandacht omtrent de resultaten van de grondanalyses (klik om te vergroten) :Enkele vragen :

 • Betekent dit nu dat er cyanide vanuit Wallonië met forse subsidies (Marshall Plan) gestort wordt aan de rand van het Muziekbos ?
 • Zou het misschien kunnen dat een moeder of aanverwante bedrijven aan OB&D betrokken zijn bij de saneringsactiviteiten en de grondreiniging zodat me door een geïntegreerde ketting van bedrijven een winstmaximalisatie  bereikt ? Welke garantie kan de overheid bieden dat in een dergelijk systeem een gedegen controle verzekerd is ??  
 • Zou het kunnen dat de buurtbewoners die "teer" en "olie" hebben geroken, het toch niet mis voor hadden ... 


zondag 9 februari 2014

De ECHTE waarheid omtrent het stort

Op vraag van verschillende aanwezigen, hierbij de slide-presentatie die tijdens het Geutelingenfestijn werd vertoond. Toch wrange "groene groeten" die OB&D aan de buurtbewoners deed in hun brief .

Is dit het beleid dat Joke Schauvliege en de lokale beleidsmensen ondersteunen door getalm en het toekennen van een vergunning? Binnenkort weten we dit .... we wachten samen met 2.249 ondertekenaars van de petitie verder af.

p.s. : dit doen we al 7 jaar ....

Van harte bedankt !
Jullie waren geweldig vandaag. Deze middag een massale opkomst voor het Eetfestijn en vanaf 16u00 nogmaals bakje vol voor Geutelingen (schatting : ruim 600 bezoekers)

Opvallend hoe we werkelijk alle groepen van bevolking aanspreken.

 • Jong en oud, soms een koppeltje maar evenzeer een groep van 12 die komt genieten van de Vlaamse Ardennen. 
 • Soms uit Ronse, maar evenzeer iemand uit Antwerpen die het behoud van de groene Vlaamse Ardennen belangrijk vindt. 
 • Evenzeer mensen met een eigen verhaal, het verlies of de strijd tegen de vreselijke ziekte, kanker.

Net dit drijft ons om te blijven strijden.

We draaiden op volle toeren. En soms was het wat door de massale opkomst ook wat moeilijker in de bediening (we zijn ook geen professionele horeca mensen).
Maar finaal...  moe, zelf een beetje afgepeigerd maar .... een overgelukkig Comité bedankt jullie voor deze steun.

Financieel zal het ons toelaten de procedure verder te voeren. Maar dit is ook een krachtig signaal naar lokale en nationale beleidsmensen als bewijs dat onze acties een ruimer draagvlak hebben dan wat louter NIMBY-gedoe.

Beste beleidsmensen, na 7 jaar (... jawel...)  kunt u dit niet verder negeren!

PS: bezoekers die op een of andere wijze (ecologisch/juridisch/logistiek) onze werking wensen te vervoegen of een ondersteunende bijdrage kunnen leveren, contacteer ons gerust op deze link voor een verkennend gespek

vrijdag 7 februari 2014

Massale steun voor het eetfestijn... en een brief

Aanstaande zondag is het zover in Louise-Marie! Nog een keer slapen! De hutsepot ‘s middags is uitverkocht en de aanvragen blijven binnenstromen. Dank u! Dank u! Dank u! Lang leve Louise-Marie!

We zetten alles op alles om het goed te maken met bergen geutelingen in de namiddag. Twee ovens staan al dagen rood gloeiend! Dank aan de warme bakkers!

Ons succes – dankzij u wakkere streekgenoten -  zint OB&D niet. De buurt werd door OB&D bestookt met een brief  en een plaatje dat zand in de ogen moet strooien en ons het aangelegde stort met niet reinigbaar, illegaal gestort slib moet doen vergeten. Zie plakkaat stort!

Mogen wij ook eens "hallo... hallo (wakker worden !) zeggen naar bewindvoerders ...  want daar blijft het verrassend stil. Deze week waren lokale beleidsmensen discreet op bezoek bij Minister Joke Schauvliege voor verder overleg.  Vraag is of ze echt begaan zijn met hun streek of laten ze zich misleiden door deze "Dubai"-achtige projectfoto?
Ons antwoord op de brief van OB&D :
Als alles gestort werd op de site Bohez, zoals OB&D suggereert, dan was dit een milieuovertreding. De vergunning spreekt over inert afval. Dit is totaal geen argument om het storten van de grootste rotzooi nu te gaan vergunnen. Wie weet dat hij fout parkeert, moet niet blijven fout parkeren. Vroeger liet men kinderen spelen in asbest! Nu weet men beter! OB&D bood of biedt helemaal geen oplossing voor het teveel gestorte afval. OB&D heeft daarentegen heel opportunistisch een deel van de site overgenomen om woekerwinsten te maken met het proberen om een vergunning te bekomen en massaal asbest bij het Muziekbos te storten. Toen ze hiervoor terug gefloten werden door de minister (minister Crevits) was de geldhonger nog steeds groot zodat ze probeerden om massaal niet reinigbare grond te komen storten en dat terwijl ze heel goed wisten dat de auditeur van de RvS het anders zag. Het advies werd door OB&D doodleuk genegeerd! Tussen het auditeursverslag en het arrest werd halsoverkop de stortplaats voorbereid en stortte OB&D niet reinigbaar slib (slib dat zo vervuild is dat het niet meer kan gereinigd worden!) aan een ijl tempo waarbij storturen aan de laars werden gelapt en de toegelaten hoeveelheid stortmateriaal per maand zonder meer zwaar overschreden werd. Daardoor ligt er nu een massa illegaal gestort slib want het arrest van de RVS werkt met terugwerkende kracht!!!! OB&D kreeg onder geen enkel beding gelijk van de RvS! Daarom ligt het stort nu door politiebevel ook stil! De volledige site moet bos worden en dat is onmogelijk met een ondergrond van asbest of niet reinigbaar slib.Wat OB&D vergeet te melden in hun goed-nieuws show is dat de site in Louise-Marie inderdaad al 7 jaar in handen van hen is en er al 7 jaar procedures tegen hen lopen wat betreft dat stort, dat er al 7 jaar klachten van buurtbewoners komen en dat OB&D in die 7 jaar al meermaals teruggefloten werd door zowel de minister als de RvS. De buren ondervinden WEL hinder:  de straat zat meermaals onder de modder wat leidde tot een bijzonder gevaarlijke situatie, dat illegaal gestort slib verspreidde een enorme stank waar omwonenden hoofdpijn van kregen, de dagelijkse rodeo’s van vrachtwagens naar het stort en terug, waren voor de buren tergend. Nee, de mensen van Louise-Marie zijn geen leugenaars! Milieu-inspectie kreeg meerdere klachten binnen, alsook de stad Ronse! Dat OB&D alles op alles zet om de bestemming (bos) van hun site te veranderen om toch een tijdbom onder de grond te kunnen steken, kan moeilijk als groen-denkend beschouwd worden! Het actiecomité is het over twee zaken eens met OB&D. Als ze pioniers zijn op vlak van recyclage siert hen dat MAAR wat ze in Louise-Marie willen doen en deden (zie stort met illegaal slib) is een regelrechte schande. We zijn het er ook over eens dat de put zo vlug mogelijk vol moet zodat de site bebost kan worden MAAR dan moet de ondergrond kunnen bebost worden en mag de ondergrond geen tijdbom zijn voor het nageslacht! Waar OB&D het al evenmin over heeft is dat er voldoende, bestaande stortplaatsen zijn in Vlaanderen voor dergelijk slib en dat er absoluut geen nood is aan nieuwe inplantingen – zie nota van Ovam – en dat dan ook nog eens in een natuurgebied dat zelfs Europese bescherming geniet! Komaan, zeg?!

2.250 - 1 handtekeningen op petitie !
Zal LD of JS nu de laatste handtekening zetten ? Of doe jij dit ?  Petitie

Volgende week plaatsen we de analyse van de petitie op de site. Opvallend hoe dit zowel een lokaal als regionaal draagvlak krijgt.  Het is duidelijk dat het Muziekbos echt iets betekent voor de regio en dat de bevolking hiermee echt begaan is.

Delen de bewindvoerders deze zorg ook ?


zondag 5 januari 2014

Wat zeggen de deskundigen en omwonenden ?


OB&D : " We zijn het meest gecontroleerde stort " 
Het Nieuwsblad 30.11.2013Als reactie op de persmededeling van OB&D luisterden we naar deskundigen, de omwonenden en de ondertekenaars van de petitie :

1° de deskundigen

In de afvalgrond van OB&D zijn organische koolstofverbindingen, minerale oliën en cyanides aanwezig. 

 • Het gaat hier om stoffen die aanzien worden als schadelijk voor de gezondheid. Volgens OB&D en de overheid mag er niet gesproken worden over giftig afval of over gevaarlijke afvalstoffen. Dit heeft niets te maken met het taalgebruik van de gewone burger, maar met de lijst van gevaarlijke afvalstoffen van de Europese wetgeving. 
  Een voorbeeld ter illustratie: een batterij wordt een gevaarlijke afvalstof genoemd, maar het zuur en het metaal waaruit de batterij is samengesteld noemt men ongevaarlijke afvalstoffen. De benaming is erg misleidend en daar wordt van           OB&D misbruik gemaakt om zand in de ogen te strooien van de gewone burger.
                                                            
 • In de beide stalen van milieu-inspectie  is  trouwens een overschrijding gevonden van de toegelaten waarde  voor organische stoffen. In de stalen bestond  7,5 % van de droge stof  uit organische stoffen (de droge stof maakt 82 % uit van het totaal gewicht), dit komt bijvoorbeeld overeen met 1140 kg organisch materiaal op een vrachtwagen met 23 ton afvalgrond. Geen wonder dat het stinkt. De aanwezigheid van 7,5 % organische koolstof is teveel voor een categorie 2-stortplaats en niet conform aan Vlarem. UIteraard mag er niet vergeten worden dat er geen vergunning voor een categorie 2-stortplaats bestaat. 
 • Door het arrest van de Raad van State is de vergunning vernietigd. Alle afvalgrond die er ligt,  ligt er illegaal. Doordat  de uitspraak van de Raad van State terugwerkende kracht heeft, geldt alleen de vergunning van de Bestendige deputatie.OB&D is vergund voor het opslaan van onverdachte grond, maar niet voor het storten van onreinigbare afvalgrond.
 • De aangevoerde hoeveelheden ? Even een rekensommetje maken ... Volgens de ontheffingsaanvraag van OB&D zou de gemiddelde aanvoer van afvalgrond 20.000 ton per jaar bedragen en op 4 jaar zou de put vol gestort zijn. Met 23.900 ton afvalgrond gestort op iets meer dan 2 maanden tijd, zat OB&D al grof boven de gemiddelde vermelde jaarlijkse aanvoer!
 • We vroegen een laboratoriumarts om zijn mening wat betreft de samenstelling van de gestorte gronden : " de stoffen die opduiken in het verslag van MI zoals de cynanides zijn ronduit schadelijk voor de gezondheid."

2° wat zeggen de omwonenden op het persbericht ?

 •  Wat een zever! Waarom moeten de transporten dan afgedekt gebeuren? Waarom dan dure folie, kleilagen en een installatie om het loog weg te pompen en af te voeren omdat het allemaal GEEN kwaad kan.  Ze nemen ons voor boerkens zeker?!

 • Op 25/10 was het gedaan met storten maar er kwam een verschrikkelijke stank vrij tijdens de stortwerken. Mijn vader die vlakbij bij het stort woont heeft hier trouwens een schrijven van waar milieu-inspectie dit ook kennelijk toegeeft. MI is wel degelijk op de hoogte van de geurhinder!  Leugens!
 • Nimby-syndroom: Waarom dan niet in eigen achtertuin zo’n stinkput, mensen van OBenD? Als het toch allemaal rozengeur en maneschijn is. Veel geluk ermee! Wij willen het hier toch niet.
 •  Alvast een mooie foto van OBenD. Bravo! Maar ze zeggen er niet bij dat er bijna 20% van de volledige oppervlakte niet zal bebost zijn. Of noemt men zulke structuren vandaag de dag ook al bos?


3° de ondertekenaars petitie

Reeds 2.224 personen ondertekenden reeds de petitie ! Lees hier hun reacties