donderdag 25 november 2010

De strijd voor een rein Muziekbos gaat door !

Wij vernemen dat OB&D een nieuwe aanvraag heeft ingediend om slibafval te storten op de voormalige stortplaats Bohez in Louise-Marie (Ronse). Bezwaarschrift indienen kan tot 26/12.

Het voornemen is om dezelfde vervuilde specie te storten als aangevraagd bij de vorige vergunning. Er zouden evenwel aanpassingen zijn omtrent de lozing van het afvalwater.

Het actiecomité "Louise-Marie tegen asbest Vzw" heeft terzake vandaag onmiddellijk haar standpunt bepaald.
Wij blijven alle middelen inzetten om te voorkomen dat een schitterend plekje als het Muziekbos op deze wijze besmeurd wordt. Wij starten alvast met de analyse van het ingediende dossier en .... rekenen opnieuw - zoals in het verleden - op jullie massale steun.

Bij voorbaat dank hiervoor !

Indien je denkt op een of andere wijze een bijdrage te kunnen leveren (dossierkennis - materiaal - ...) ben je steeds welkom en kan je met het actiecomité contact nemen. Dergelijk oproepen hebben ons bij vorige acties steeds verrassende steun opgeleverd.
Aarzel niet. Doen !