woensdag 21 oktober 2015

De goudmijn van Louise


Allerbeste sympathisanten,

 

We voelen ons nog meer in de rug geschoten. Waarvoor heeft minister Joke Schauvliege een vergunning gegeven in Louise-Marie? Voor het storten van kwik! 

 

Eerst doet OBenD een poging tot het storten van asbest. Dat wordt tegen gehouden door minister Crevits. Dan roept minister Schauwliege halt voor slib vol cyanide en zware metalen die na negatief advies van de eerste auditeur van de Raad van State en zonder het besluit af te wachten met de nodige parmantigheid toch gestort wordt.

Op 1 oktober 2015 keert diezelfde minister Schauvliege om onverklaarbare redenen – en als die er zijn, willen we ze echt niet weten - haar kar. Het zeil met illegaal gestorte grond regulariseert ze en ze zet met vrolijke tred het licht op groen voor KWIK.

 

Het wordt almaar gortiger. Hoe wil OBenD nog munt slaan uit de put van Louise-Marie? Door nucleair afval te storten? Deze tekst vonden we op de site van AVS en om eerlijk te zijn, waarderen we als comité de openhartigheid van de storteigenaar maar zijn verhaal is ronduit hallucinant. Lees mee.

 


Volgens storteigenaar Baudewijn Vancoillie (foto links) hebben ze in de nieuwe vergunning verduidelijkt welke gronden ze willen storten. "We hebben een nieuwe vergunning aangevraagd. Waarbij we voor OVAM hebben kunnen verduidelijken dat de gronden die we naar hier brengen allemaal bedrijfsgebonden gronden zijn dus die rechtstreeks verband houden met het moederbedrijf."Concreet gaat het over gronden waarin er kwik zit of andere stoffen die niet kunnen verwijderd worden alsnog de storteigenaar: "Het zijn gronden die niet kunnen gereinigd worden. Wat betekent dat, dat in die gronden kwik of dergelijke meer aanwezig is. Tot op vandaag is het technisch niet haalbaar om die te reinigen."

Als dat geen prachtig vooruitzicht is: eerst asbest, dan cyanide en nu kwik. De mensen in Louise leven echt op een potentiële  goudmijn!

 

We zijn geen comité dat zichzelf nodeloos in leven houdt. Alle leden van de kernploeg hebben een drukke baan maar we blijven strijden opdat ook het nageslacht zou kunnen genieten van dit mooie stukje Vlaanderen. Ons streven is simpel: we vragen niets liever dan dat die put zo vlug mogelijk met niet verdachte grond gevuld wordt en de eindbestemming, een volwaardig bos kan gerealiseerd worden zonder tijdbom eronder.

 

Vannacht zijn we nog maar eens gaan spitten om jullie juist te informeren en wat hebben we gevonden?

 

We lazen in de EU ontwerpresolutie2005/2050 (INI)  van het Europees parlement :

 

A. overwegende dat kwik en de bestanddelen daarvan bijzonder giftig zijn voor de mensen, die in verschillende ecosystemen leven, en voor de wilde flora en fauna,

B.  overwegende dat kwik moeilijk afbreekbaar is en in het milieu kan veranderen in methylkwik, de meest giftige vorm, die de placentabarrière en de bloed-hersen-barrière kan doorbreken en schade veroorzaken aan de zich ontwikkelende hersens,

C.  overwegende dat correct opgeslagen en geïsoleerd kwik, waarvan geen risico's door verdamping uitgaan, niettemin op veilige locaties dient te worden opgeslagen, waar zo nodig snel kan worden ingegrepen en die onder voortdurend toezicht staan,

 

We zochten waar er in het Vlaams gewest kwikverontreinigingen gesaneerd werden. Dat is in Lokeren, op locaties van voormalige vilterijen. De kwikhoudende afvalgrond werd deels naar Inafzo afgevoerd door GRC kallo.

 

Waar in het Vlaams gewest moeten er nog kwiksaneringen gebeuren?

Eeklo, Bonheiden, Zichem... Dat is bij ons weten niet bij zusterbedrijven van OBenD.

 

Duizenden mensen steunen ons, honderden streekgenoten komen elk jaar eten om ons potje te spekken zodat we naar de RVS kunnen stappen met een meer dan goede raadsman. We laten ze niet in de steek! We rekenen erop dat politiek Ronse evengoed resoluut zijn kiezers steunt en ridderlijk durft op te treden tegen deze wandaad, ook al zijn er partijgenoten mee gemoeid. Wij hoeven geen kiezers ! We doen dit voor onze kinderen en kleinkinderen, het milieu en de mensen die het Muziekbos een warm hart toedragen.

Ja, daar rekenen we onszelf bij.

 

Grote groet,

 

Het comité

 

maandag 19 oktober 2015

Inderdaad ... Minister Schauvliege geeft opnieuw vergunning

Ook wij hebben vernomen dat Minister Joke Schauvliege opnieuw een vergunning verleende voor het storten van zwaar vervuild slib aan de rand van het Muziekbos.

Op dit ogenblik beraden we ons met ons raadsman omtrent dit besluit.

Ons eerste gevoel bij deze vergunning? We kunnen het niet beter verwoorden dan Stef op zijn blog : " Joke en de waanzin "vrijdag 17 april 2015

Zeldzame vissoort aan rand van stortplaats


Twee jaar geleden werd per toeval een zeldzame vis gevonden in de Trosbeek. Het ging om de Rivierdonderpad, een zoetwatervis van ongeveer 14 cm lengte, die opgenomen is op de Europese Rode lijst van te beschermen diersoorten in het kader van Natura 2000.

Op 8 april 2015 werden er niet minder dan 82 exemplaren opgevist over een lengte van 2 maal 50 meter. Uit onderzoek door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) blijkt dat de Rivierdonderpad in verschillende ontwikkelingsstadia in de Trosbeek voorkomt.

OB&D nv , de uitbater en eigenaar van de (niet vergunde) stortplaats is in zijn ontheffingsnota voor het indienen van een Milieu Effect Rapport van mening dat er geen Rode lijstsoorten voorkomen in de omgeving van de stortplaats.

De werkelijkheid heeft dit standpunt duidelijk achterhaald! Bij eventuele milieuvergunning-saanvragen dient hier rekening mee gehouden te worden.


Hieronder kaartje met locatie van de Trosbeek, zoals je merkt aan de rand van de stortplaats.


zaterdag 28 maart 2015

Flash !

Bestendige Deputatie Provincie OVL besliste gisteren NEGATiEF op de nieuwe vergunningsaanvraag van OB&D. 

Verdere info volgt.


zondag 25 januari 2015

Zondag 08 Febr. 2015 : Eetfestijn - Geutelingen - Wandelen

U kunt onze verdere actievoering tegen het storten van zwaar vervuilde gronden steunen door uw aanwezigheid op onze activiteiten van zondag 08 februari 2015

Locatie : parochiezaal van Louise-Marie - La Salettestraat 

11u30 tot 14u00 : Eetfestijn (hutsepot met worst, spek en nootham (15 EUR / kinderen 8 EUR) 

14u00 : Apolloniawandeling (gratis deelname)16u00 tot 19u00 : Geutelingenfestijn met koffie of warme choco (6 EUR) - geutelingen naar believenKaarten kunt u bekomen

- via onze webshop 
- bij de leden/medewerkers van de Vzw (Geert - Brigitte - René - Guy - Herman)

Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u ons toch steunen ?
Elke gift op rekening BE92 7370 2155 1423 is een welgekomen bijdrage voor de procedurekosten tegen de komst van het stort.

Het actiecomité waardeert ten zeerste uw steun. 
samen voor een gifvrij Louise Marie