zaterdag 23 november 2013

Petitie : Haal die troep weg uit Louise-Marie
Wij zijn gestart met een petitie " Haal die troep weg uit Louise-Marie (Ronse)" en vragen hierbij jullie steun. 


Even tijd om de petitie te tekenen ? Hier is de link:  http://www.change.org/petitions/geachte-minister-gouverneur-burgemeester-en-milieu-inspectie-haal-die-troep-weg-uit-louise-marie-ronse


Graag verduidelijken we hieronder waarom dit zo belangrijk is : 


Wij vragen aan minister Schauvliege om GEEN vergunning te verlenen aan OB&D om afvalgrond te storten in een categorie-2 of categorie-1 stortplaats in de voormalige zandgroeve van Louise-Marie (Ronse) en wel om volgende redenen: - De bestemming van dit gebied is bos en dat kan niet gerealiseerd wordenmet niet reinigbaar slib noch asbest als ondergrond. Het verwijderen van de reeds gestorte afvalgronden is een must.

- Volgens de OVAM is er in het Vlaams gewest geen nood aan bijkomende stortplaatsen en is er voldoende stortcapaciteit.

- OB&D heeft een auditeurverslag genegeerd en toch het stort ingericht en binnen en buiten de toegestane storturen zo veel mogelijk niet reinigbaar slib gestort terwijl ze heel goed wisten dat een auditeurverslag meestal gevolgd wordt bij het vonnis.

- Daarenboven heeft OB&D de bevolking voorgelogen tijden hun info-avond:dat slib is niet ongevaarlijk! Het is zo vervuild dat het niet reinigbaar is. Daarom ook de folie, de kleilagen, containers voor giftig loog die afgevoerd moeten worden. Het slib dat ze stortten stinkt als de pest zodat omwonenden en passanten misselijk worden en hoofdpijn krijgen! De stank wijst op organische stoffen en die mogen niet gestort worden! Het is duidelijk dat de afvalheren de opgelegde normen en wetten NIET naleven.


Het Comité voor een Leefbaar Louise-Marie VZW heeft de Minister, de Gouverneur, de Burgemeester en de Milieu-inspectie een wettekst bezorgd op basis waarvan ze het illegaal gestorte slib kunnen laten verwijderen.

Het Comité vraagt dat bovengenoemden kordaat hun verantwoordelijkheidnemen.
Je kan de petitie hier tekenen : click here.

Bedankt bij voorbaat om deze actie ook verder te delen met je vrienden 

Comité voor een Leefbaar Louise-Marie VZW

zondag 27 oktober 2013

Wandeling langsheen de schande van de Vlaamse Ardennenweide rand St.Pieterbos
stortplaats (achterzijde)
Zelf eens een herfst- of winterwandeling maken langsheen het stort ?


We stippelden voor jou een route uit waarbij je zelf kunt zien hoe duaal het huidige beleid is.


Enerzijds wordt het mooie Muziekbos uitgebreid met het pas aangekochte Sint-Pietersbos en anderzijds dumpt men er zwaar verontreinigde gronden.

info wandeling
 • afstand 10 km
 • start aan de kerk van Louise-Marie (Ronse) - (parkeermogelijkheid)
 • traject
  • loopt eerst langs de voorzijde van de stortplaats
  • daarna langs de achterzijde, waar je zeer goed het gedeelte ziet waar de zwaar verontreinigde gronden gestort worden
  • St.-Pietersbos : pas aangekochte gedeelte in uitbreiding van het Muziekbos (info natuur en bos).  opgelet : het kleine padje om het St.Pieterbos te verlaten situeert zich aan de rechtse zijde ongeveer 30 meter voor de slagboom aan de uitgang van het bos
  • Muziekbos
  • voor doortocht St.Pietersbos zijn laarzen aanbevolen
 • link naar routeyou  

veel wandelplezier ...

donderdag 10 oktober 2013

FLASH ! Raad van State trekt vergunning OB&D in

Wij hebben de beslissing nog niet in ons bezit.

Via deze link kan u alvast het advies lezen dat de auditeur RvS uitbracht. 
Dit sprak reeds duidelijk in het voordeel van partijen die verantwoordelijkheid hebben opgenomen en het beroep aantekenden, nl. ons Comité en MOW.   

Dank alvast aan iedereen die ons steunde om dit te kunnen verwezenlijken.


woensdag 2 oktober 2013

Schaam je Schauvliege !


Uit het hart geschreven, dit leeft NU  bij wie het goed meent met Ronse
ps:  Joke, het 100ste bericht op deze blog - na meer dan 6 jaar strijd - besteden we even aan de politieke verantwoordelijkheid omtrent dit onrecht     Van op het terrein


Deze mail ontving ons comité vandaag. Het is echt wel vijf na twaalf!

Beste comité,
Vandaag waait de wind uit het zuidoosten en het is zonnig. Het gevolg is dat we tot bij ons huis geurhinder ondervinden van de afvalgrond die bij OB&D gestort wordt. Ik heb een milieuklacht wegens geurhinder ingediend bij de stad Ronse. Als de wind vanuit het zuidwesten waait,  bestaat de kans dat alle woningen die gelegen zijn tussen de stortplaats en het Wolfsgat ook last krijgen.  Langs het wandelpad  achter de stortplaats stinkt het onder alle weersomstandigheden.

een buur van het stort
________________________________________________________________________________________


Mensen die bij het stort wonen en ook klachten zouden ondervinden, doen er goed aan dit : 
 • bij de politie via 055/33 70 33 
Intussen groeit de legale(!)  afvalberg ... in afwachting van de door Stad Ronse gevraagde Milieustakingsvordering of van een eventuele uitspraak van Raad van State 


maandag 30 september 2013

Stad Ronse start kort geding


Bevestiging : Het College heeft maandagavond besloten om de milieustakingsvordering aan te vragen om de werkzaamheden van ob&d stil te leggen in kort geding

Lees verklaring van het College : link

Luister naar het interview met Burgemeester Luc Dupont : link

bron : Radio2 - middagpost 30.09.2013zaterdag 28 september 2013

Weldra 4.104.000 liter diesel aan de rand van het Muziekbos ?
Weldra 4.104.000 liter diesel aan de rand van Muziekbos in Ronse?
Jawel, dit is de hallucinante hoeveelheid diesel waarvoor Minister Joke Schauvlieghe toelating gaf om te storten aan de rand van het Muziekbos !
Reken je even mee ?
OB&D kreeg van Minister Joke Schauvlieghe een vergunning om niet-reinigbare gronden te storten. Dit zijn gronden die zwaar vervuild zijn en omwille van de te hoge kostprijs niet verder kunnen gereinigd worden. Uiteraard gelden ook voor dergelijke gronden normen.  
  
Voor onze berekening gaan we er van uit dat OB&D gronden stort die alleen vervuild zijn met diesel. Uiteraard respecteren zij de geldende normen. Onze berekening leert ons dat 1 ton van dergelijke grond 30 liter diesel bevat. Op het voorziene stortvak van 76.000 m3 kan 136.800 ton(*) van dergelijke grond gestort worden.
136.800 ton x 30 liter/ton = 4.104.000 liter diesel

... en dan ...
op 493m ervan een locatie voor paalkamperen inrichten 
onze Stad Ronse promoten als een "Stad midden de groene heuvels" 

FLASH !

Niettegenstaande de nog lopende procedure voor de Raad van State is OB&D intussen begonnen  met het storten van dergelijke gronden. Enkel Stad Ronse kan mits krachtdadig optreden deze vervuiling opschorten tot er een uitspraak is van de Raad van State.
Lees hieronder onze oproep aan Burgemeester en Schepenen


Aanvullende opmerking d.d. 02.10.2013 n.a.v. artikel in "Het Nieuwsblad"

Toch even ter verduidelijking.

De aanvaardingscriteria voor een stort van dergelijke categorie omschrijven dat deze gronden mag aanvaarden die vervuild zijn door minerale oliën. Bij onze berekeningen zijn we uitgegaan van de veronderstelling dat alle gestorte gronden vervuild zijn met 25.000mg/kg minerale oliën.

Vanuit het "Comité voor een Leefbaar Louise-Marie VZW" hebben we nooit gesteld dat er diesel gestort wordt, maar enkel dat de put vullen met gronden die de bovenvermelde waarden bevat een enorme hoeveelheid is. Een liter diesel is een door iedereen een gekende maat. Op deze wijze trachten we de bevolking een beeld te geven omtrent de hoeveelheden die er gestort worden.

Wat OB&D nu aan het storten is zal ongetwijfeld aan de vooropgestelde aanvaardingscriteria voldoen, maar hoeft daarom geen diesel te zijn. Het zal wel ongetwijfeld wel een goedje zijn waar fors aan verdiend wordt ...donderdag 26 september 2013

Alarm ! Vervuilde grond in Louise-Marie !

Een regelrechte schande, dat is het! 

OB&D is volop bezig met giftig slib te storten pal aan het Muziekbos in jawel, beschermd gebied met bosbestemming. Om dat te voorkomen voeren we met een comité al jaren strijd, hier in Louise-Marie. De bevolking steunde ons massaal. Duizenden mensen sprongen op onze kar. Dank u om hutsepot en geutelingen te komen eten! Dank om aan onze ludieke acties deel te nemen. Dank u! Dank u! De steun was terecht. Het Muziekbos en de groene heuvels eromheen zijn van een zeldzame schoonheid in Vlaanderen... We moeten zulke plekjes koesteren en beschermen. Zolang er geen uitspraak is van de RvS die ons, jawel, gelijk geeft, mogen ze eigenlijk doorgaan met storten dankzij minister Joke Schauvliege die dat goedkeurde. Dat charmeoffensief met naar de Fiertel te komen, hoefde voor ons echt niet... We lieten ons liever niet paaien na zo'n giftig geschenk. De burgemeester had op basis van het standpunt van de auditeur aan de rechter via een milieustakingsvordering kunnen vragen om de activiteiten stil te leggen in afwachting van de uitspraak van de RvS. Dat is niet gebeurd... De gevolgen zijn ernaar. 

We wilden een proper bos voor alle bewoners, bezoekers en het nageslacht, geen asbestlongen, geen kankerverwekkende stoffen in het grondwater, geen tijdbom onder een bos... Als comité hebben we alles binnen onze mogelijkheden gedaan. Alles! Zonder economisch belang, zonder politieke ambitie... Dat kunnen wij alvast in alle eer en geweten zeggen. Een luttele troost waar we het mee moeten stellen...

Vandaag - 26 september 2013 - rond 15u30 werd door de firma Verstraete nog een vrachtwagen afvalgrond afgeleverd bij OB&D, de stortplaats in ons Louise-Marie. De vrachtwagen verliet de stortplaats toen iemand van ons comité toevallig langs kwam. Op het wandelpad achter de stortplaats kon een zeer sterke mazoutachtige geur waargenomen worden afkomstig van die niet reinigbare gronden. Een ander lid van ons comité zag een ophaalfirma de uitlozing van de sedimenten opzuigen. Tussen 8 september en vandaag werden er zeer grote hoeveelheden sterk vervuilde grond gestort. Komaan gemeentebestuur Ronse, stil leggen die boel! De hele bevolking steunde het comité om dit te voorkomen. Ze hebben toch voor jullie gestemd! Visie hebben en kordaat vooruit. Niet nog een keer talmen! Yes, we can!

maandag 3 juni 2013

Tweesporenbeleid ?
Is dit nu het "tweesporenbeleid" ?

Minister Schauvliege subsidieert enerzijds bos en recreatie en op 493m van deze schitterende locatie geeft ze dan een vergunning om niet reinigbare gronden te storten.
Begrijpe wie kan.
Wij alvast niet, reden om deze vergunning voor Raad van State aan te vechten.

Paalkamperen in het Muziekbos Ronse from Voor een Leefbaar Louise-Marie on Vimeo.

zaterdag 25 mei 2013

Het enigma van Louise-Marie

Donderdag laatstleden werden de pleidooien voor Raad van State gehouden.

OB&D blijft intussen rustig het stort verder inrichten. De folie die zou moeten beletten dat het gif insijpelt, is aangelegd. Intussen blijft het van de zijde van Stad Ronse zeer stil.

Het "Comité voor een Leefbaar Louise-Marie" stelt zich ernstig vragen wat hier de verborgen agenda is ? Wij zullen ons alvast niet kunnen verwijten het nodige niet gedaan te hebben.
Hoog tijd dat iedere betrokkene - die het oprecht goed meent met deze stad - deze vraag eens durft te stellen.

Toekomst zal duidelijkheid geven ....

donderdag 23 mei 2013

Flash - Pleidooi Raad van State

Op 23 mei werd voor de Raad van State het vernietigingsberoep behandeld betreffende de vergunning die aan OB&D werd verleend.

Poging van OB&D om onze tussenkomst onontvankelijk te verklaren, werd niet gevolgd zodat de pleidooien ten gronde konden gevoerd.

Na de pleidooien van :

 • OB&D
 • VZW Comité voor een Leefbaar Louise-Marie 
 • VZW Omer Wattez 
 • de heer Eerste Auditeur
heeft de Raad de zaak in beraad genomen. Een arrest mag op relatief korte termijn verwacht worden. We hebben het volste vertrouwen in een goede afloop.


donderdag 9 mei 2013

Wordt dit het Ronse van de toekomst ?

Op slechts enkele honderden meters van elkaar verwijderd .....


Twieeeeeetie

volg ons op Twitter @LouiseTasbest

maandag 29 april 2013

OB&D zeker van hun stuk

OB&D wacht duidelijk de beslissing van de RvS (voorzien 23/05 aanstaande) niet af. 

Ze zijn vandaag begonnen met de aanleg van de kleilaag die als ondergrond moet dienen om de vervuilde grond te storten. woensdag 17 april 2013

D-DayOp 23 mei is het D-day  ...  de datum van de pleidooien voor de Raad van State. We gaan er met vertrouwen en met een ijzersterk dossier tegenaan !


maandag 18 februari 2013

Bedankt ! ;))


Hartelijke dank aan iedereen die ons gisteren steunde door de aanwezigheid op ons Eetfestijn, Geutelingenbak of wandeling.Jullie financiële bijdrage stelt ons in staat om de procedure verder te voeren. Evenzeer genoten we van jullie hartverwarmende aanmoediging om deze aanslepende strijd - intussen reeds 6 jaar - verder te zetten.

namens het ganse comité, ...bedankt !vrijdag 15 februari 2013

GeutelingenbakZeg nu zelf .... authentiek hé !
Wil je er zondag  nog bij zijn ? Koop dan snel je kaarten in onze webshop

zaterdag 9 februari 2013

Wandel je zondag 17/02 mee ?Zorg dan zeker voor gepast schoeisel .... 


meer info over Eetfestijn, Geutelingenbal en Apolloniawandeling via deze link

dinsdag 5 februari 2013

De soap gaat verder

                                                        Bron : AVS Nieuws 05.02.2013

Indien uw device (bv. iPad) geen Flash ondersteunt : klik hier - even wachten en filmpje wordt geladen.


Steun onze acties tegen de komst van dit gifstort door uw aanwezigheid op ons Eetfestijn en Geutelingenbak. Alle info en kaarten op http://cvll.jimdo.com


Groen licht voor stortput OB&D ondanks fel protest


bron : Het Nieuwsblad 05.02.2013  ( link )