zaterdag 18 februari 2012

donderdag 9 februari 2012

Bedankt voor uw steun !

Beste sympathisanten,

Jullie opkomst voor het Eet- en Geutelingenfestijn van "Louise-Marie tegen asbest Vzw" was massaal ! Dank hiervoor.
Deze steun doet ons klein team oprecht genoegen. Het bewijst dat onze actie een draagvlak heeft bij de buurtbewoners maar evenzeer bij mensen die van einde en ver komen om van het Muziekbos te genieten.

Anderzijds stoort het ons dat niettegenstaande de nakende verkiezingen, de lokale politiek slechts beperkt aanwezig was. Dank voor hen die er waren en ons steunden. Aan de anderen hierbij de oproep om niet dezelfde fout te maken als bij aanvang van dit netelig dossier. Inderdaad, onvoldoende aandacht bij de Provinciale Overheid heeft er destijds toe geleid dat we nu 5 jaar later nog steeds strijd dienen te voeren. Voor ons blijft "Ronse, stad midden de groene heuvels", een beleidsvisie en geen loze slogan.

Onze (oorlogs)kas is opnieuw goed gevuld om verder te strijd te voeren voor een rein Muziekbos. Wij blijven attent en alert en volgen elke nieuwe beweging van afvalverwerker OB&D van nabij op.

Dat zijn wij u verschuldigd, daar mag u op rekenen !

het "Louise-Marie tegen asbest" - team