donderdag 12 juli 2007

Buurtcomité wordt VZW

Om al haar rechten maximaal te kunnen uitoefenen heeft het buurtcomité beslist om de juridische vorm van een VZW aan te nemen.

De statuten van "Louise-Marie tegen asbest VZW" stellen als doel :

De vereniging heeft tot doel actie te voeren tegen de geplande inrichting van een asbeststort in Louise –Marie. De vereniging kan alle activiteiten uitvoeren, rechtshandelingen stellen en middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het gestelde doel. Onder meer de organisatie van activiteiten en vorming ten behoeven van leden en het publiek, sensibilisering en vorming van de publieke opinie, beleidsbeïnvloeding en verwerving. Deze opsomming is niet limitatief. De vereniging kan, op bijkomstige wijze, economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend wordt besteed aan haar maatschappelijk doel.

Indien u hieraan wenst mee te werken kan u contact nemen met : louisemarietegenasbest@telenet.be

vrijdag 6 juli 2007

Beroep van Stad Ronse schorst beslissing Deputatie

Wij vernemen dat het beroep dat de Stad Ronse heeft ingediend ontvankelijk verklaard werd op 11 juni 2007. Het beroep van de Stad schorst hiermee de bestreden beslissing voor de aspecten waartegen beroep werd aangetekend.

De behandelingsprocedure voor dit beroep start op 11 juni. Hilde Crevits, de nieuwe minister verantwoordelijk voor Leefmillieu, heeft 5 maanden tijd om het beroep te behandelen.

U kan het beroep van de Stad Ronse hier nalezen.

In het schematisch overzicht ziet u de procedure voor dergelijke vergunning. Met de huidige schorsing zijn we slechts een stapje verder.

Het actiecomité "Louise-Marie tegen asbest" blijft verder alle actie ondernemen en dankt u voor uw talrijke steun !

zondag 1 juli 2007

Fata Morgana in de Vlaamse Ardennen ?

Vlaamse Ardennen te koop ?!
Steun onze nieuwe campagne !Bewoner van Ronse, Maarkedal of omgeving ? Toon dat je niet akkoord bent met de plannen om een asbeststort toe te laten in Louise-Marie. Hang deze affiche uit.
U kan uw affiche hier aanvragen. Een van de leden van het actiecomité brengt deze aan huis.

Indien deze affiche aan voldoende huizen hangt dan lijkt het wel of er een dorp, een stad, een streek te koop staat ....

Bedankt .... en u hoort zeker nog van ons.