dinsdag 31 januari 2017

Stand van zaken februari 2017

Recent ontvingen we het verslag van 30 november 2016 van de Auditeur van de Raad van State.

De  auditeur heeft  drie  gunstige voorstellen geformuleerd waardoor de tweede vergunning van OB&D  vernietigd kan  worden en  Milieu-inspectie  twee maal  in het ongelijk gesteld omdat ze niet opgetreden is om de illegaal liggende afvalgrond te laten verwijderen.

De procedure die voor het ogenblik loopt, dient om te verhinderen dat de liggende afvalgrond geregulariseerd wordt en dat de stortplaats wordt omgevormd tot een mono-stortplaats. Dit is een truuk om de eerdere aanvraag vooralsnog vergund te krijgen.

Het Comité wenst de vernietiging te bekomen van de door Minister Schauvliege op 1 oktober 2015 toegekende vergunning. Het advies van de auditeur van de Raad van State ziet er alvast hoopvol uit. Het Comité heeft haar raadsman gevraagd om nog haar laatste memorie op te sturen.

Zondag 12 Febr. 2017 : Eetfestijn - Geutelingen - WandelenU kunt onze verdere actievoering tegen het storten van zwaar vervuilde gronden steunen door uw aanwezigheid op onze activiteiten van zondag 12 februari 2017

Locatie : parochiezaal van Louise-Marie - La Salettestraat 

11u30 tot 14u00 : Eetfestijn (hutsepot met worst, spek en nootham (15 EUR / kinderen 8 EUR) 

14u00 : Apolloniawandeling (gratis deelname)16u00 tot 19u00 : Geutelingenfestijn met koffie of warme choco (6 EUR) - geutelingen naar believen


Kaarten kunt u bekomen : 

- via onze webshop 
- bij de leden/medewerkers van de Vzw (Geert - Brigitte - René - Guy - Herman)

Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u ons toch steunen ?
Elke gift op rekening BE92 7370 2155 1423 is een welgekomen bijdrage voor de procedurekosten tegen de komst van het stort.

Het actiecomité waardeert ten zeerste uw steun. 
samen voor een gifvrij Louise Marie