donderdag 9 juli 2009

Muziekbos, rustplaats voor zwaar vervuilde grond
De plannen

"Raad van State, dit kan nog en tijdje duren ...", was het steevaste antwoord toen men ons polste naar de stand van zake in het "asbestdossier". Louise-Marie kreeg er intussen een mooi pleintje bij en ook de door vrachtverkeer geteisterde Ommegangstraat, kreeg zowaar een face-lift.

Achter de schermen zaten de stortplaatseigenaars OB&D nv en Bohez bvba niet stil.
Hun plannen ? Hier zijn ze ...

Op 5 janauri 2009 diende OB&D een dossier in om de ontheffing te bekomen voor het opstellen van een milieueffectenrapport (MER) voor een nog in te dienen nieuwe milieuvergunning. In de nieuwe milieuvergunning wil OB&D volgende punten verwerken :
1°) toelating voor het storten van niet-gevaarlijke, niet reinigbare sedimenten
2° ) een verlening van de lopende vergunning, die vervalt op 31 augustus 2011 met een periode van 10 jaar

Toen minister Hilde Crevits het moedige besluit nam om geen toelating te verlenen voor het storten van asbest, werd wel een uitbreiding voorzien voor het storten van niet-verontreinigde grond, bagger- en ruimingsspecie

Blijkbaar volstaat dit niet voor OB&D en wenst men nu verhoging van categorie te bekomen, nl. cat.2 i.p.v. de bestaande cat.3. Dit zou hun toelaten om niet-gevaarlijke, niet-reinigbare gronden en sedimenten (=ontwaterde baggerspecie) te storten.What's in a name ?


Als de afvalindustrie het heeft over "niet-gevaarlijke, niet-reinigbare gronden" dan betekent dit in gewone mensentaal : zwaar vervuilde grond. Deze grond bevat kankerverwekkende stoffen.Stand van zaken

Deze toegestane ontheffing tot aanvraag MER is zeker geen vergunning ! Het ontslaat de OB&D wel van enkele verplichtingen bij de aanvraag van een milieuvergunning, o.a. de publieke inspraak. Hiermee is het opnieuw duidelijk dat OB&D rondom de inwoners van Louise-Marie wenst te "fietsen".

Klik hier om de ontheffing te raadplegen.


En wat nu ?


"Vzw Louise-Marie tegen asbest" zal en kan, mede dank zij uw steun op ons eetfestijn, dit milieudossier verder opvolgen.

Naast de juridische opvolging van het dossier zullen we niet nalaten om de lokale overheid opnieuw te wijzen op hun verantwoordelijk. Een beleidsvisie uit de verkiezingsperiode, vaak ook terug te vinden in de schitterendste brochure, wordt niet altijd even consequent in daden omgezet.

Wij doen hierbij ook een appel op de talrijke natuurverenigingen uit Ronse en Maarkedal om ons met hun visie en kennis te ondersteunen.

U kan hier het artikel uit Het Nieuwsblad (24/07/2009) nalezen.

Contactname kan steeds op louisemarietegenasbest@telenet.be