donderdag 12 juli 2007

Buurtcomité wordt VZW

Om al haar rechten maximaal te kunnen uitoefenen heeft het buurtcomité beslist om de juridische vorm van een VZW aan te nemen.

De statuten van "Louise-Marie tegen asbest VZW" stellen als doel :

De vereniging heeft tot doel actie te voeren tegen de geplande inrichting van een asbeststort in Louise –Marie. De vereniging kan alle activiteiten uitvoeren, rechtshandelingen stellen en middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het gestelde doel. Onder meer de organisatie van activiteiten en vorming ten behoeven van leden en het publiek, sensibilisering en vorming van de publieke opinie, beleidsbeïnvloeding en verwerving. Deze opsomming is niet limitatief. De vereniging kan, op bijkomstige wijze, economische activiteiten uitoefenen, op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend wordt besteed aan haar maatschappelijk doel.

Indien u hieraan wenst mee te werken kan u contact nemen met : louisemarietegenasbest@telenet.be

Geen opmerkingen: