zondag 29 oktober 2017

OB&D bijt opnieuw tweemaal in het zand


Deze maand nam de Raad van State 2 belangrijke beslissingen m.b.t. het OB&D stort in Louise-Marie, nl.  

1.   Op 12 oktober 2017 besliste de Raad van State tot vernietiging van het besluit van Minister Joke Schauvliege van 1 oktober 2015 om een vergunning aan OB&D toe te kennen. Een procedure die het Comité voor een Leefbaar Louise-Marie voerde.
     
     GevolgOB&D heeft momenteel geen vergunning.

2.   O26 oktober 2017 - VZW Milieufront Omer Wattez (MOW) voerde voor de Raad van State een procedure tegen het Vlaamse Gewest omtrent de weigering door Milieu-inspectie afdeling Oost-Vlaanderen om in te gaan op het verzoek tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen. De Raad van State heeft het besluit van de Minister die het beroep van MOW tegen de weigering van Milieu-inspectie ongegrond verklaarde, vernietigd. 

Gevolg : ongetwijfeld is dit een zeer gunstige evolutie om de gronden die er nu illegaal liggen, weg te krijgen.


Zien jullie door het bos de bomen nog met al deze procedures? Waar staan we vandaag? Wat maakt dat alles zo lang duurt? Binnenkort trachten we dit voor jullie allemaal te verduidelijken. We nemen je mee in de tijdslijn van een soap-waardig, maar wel onrustwekkend verhaal. 

woensdag 18 oktober 2017

Raad van State vernietigt vergunning !

C:\Users\Jeannine.JEANNINE\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\OB&D 170531 zicht op de stortplaas vanaf het zuiden.jpg


Raad van State vernietigt vergunning ! 

Tot ons groot genoegen vernamen we dat de Raad van State op 12 oktober 2017 het besluit van minister Schauvliege van 1 oktober 2015 om een vergunning aan OB&D toe te kennen, vernietigde.


Historiek van deze vergunning en de stortactiviteiten van OB&D

De afvalgrond die in 2013 werd gestort, werd afgedekt met HDPE folie en de bovenliggende laag ingezaaid met gras. Met deze actie trachtte OB&D de illegaal liggende afvalgrond te regulariseren via de vergunningsaanvraag voor een monostortplaats.

De vergunning werd aanvankelijk door de deputatie geweigerd (26 maart 2015), maar in beroep door de minister Schauvliege toch verleend (1 oktober 2015) en nu tenslotte door de Raad van state vernietigd (12 oktober 2017).

OB&D verkreeg van de minister een vergunning als monostortplaats, maar stortte ook afvalgrond van de cokesfabrieken van Flémalle bij Luik . OB&D laat hierbij uitschijnen dat het gaat om afvalgrond afkomstig van eigen bedrijvigheden.

De toelating die OB&D van de minister had gekregen, moet door deze vernietiging door de Raad van State aanzien worden als nooit bestaan te hebben. De zwaar vervuilde afvalgrond die OB&D gestort heeft mag er bijgevolg niet liggen, evenmin als de vergelijkbare afvalgrond die in 2013 werd gestort en die door OB&D werd toegedekt.

Omdat dergelijk zwaar vervuilde gronden niet thuis horen in de nabijheid van dit natuurgebied blijft het Comité voor een Leefbaar Louise-Marie ijveren voor het verwijderen van deze reeds gestorte gronden.

We blijven dit op de voet volgen en danken jullie voor de steun aan onze acties (jaarlijks eetfestijn op 11 februari 2018 😀).

Link naar het arrest Raad Van State