zaterdag 4 augustus 2007

de boer die ploegde voort ...

of is het misschien ... "wat baten kaars en bril, als ..."

Niettegenstaande de schorsing van de vergunning tot de beslissing van Minister Hilde Crevits, blijft OB&D NV het stort verder inrichten om er asbestafval te storten ( Het Nieuwsblad 03.08.2007 ).

Op de vraag hoe vaak de millieuinspectie stalen neemt in het stort blijkt duidelijk dat er onvoldoende budgetten zijn om bijvoorbeeld wekelijks bodemonderzoek uit te voeren. We hoorden het de gedeputeerd voor Leefmillie van de Provincie Oost-Vlaanderen Dhr Jozef Dauwe ooit anders formuleren :

Ovam heeft de strengste normeringen in Europa ( luister )

... maar blijkbaar niet de nodige budgetten voor een degelijke controle. En dit is nog maar een voorbereidingsfase.

1 opmerking:

Anoniem zei

Ik las deze vandaag op "het nieuwsblad blogt":

Ronse heeft al een asbeststort
Het Vlaams Belang is verwonderd dat er in het containerpark asbestafval gestort kan worden, ondanks de risico's die daaraan verbonden zijn en de tegenkantingen die er zijn tegenover het geplande stort in Louise-Marie. Volgens Erik Tack kan de burger 'op een weinig veilige manier' asbest storten, namelijk door het 'gewoon te laten vallen in een open container, niet eens afgeschermd door een doek of een zeil. Tevens wordt er niet gesproeid.' Bovendien stelde Tack ook vast dat asbestafval terecht kan komen in de container voor steengruis.

Schepen Agnes Van Crombrugge las bij wijze van reactie zowat alle richtlijnen voor die Ovam en Vlarem en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten omtrent gebonden asbest op papier hebben gezet. We onthouden dat 'de ophaling van asbestafval van particulieren het veiligst kan gebeuren via het containerpark'. Het gevaar voor de parkwachters minimaal is maar niet te onderschatten voor particulieren die op een onoordeelkundige manier thuis asbest verwijderen. De hoeveelheid gebonden asbest die in de steengruiscontainer terechtkomt te verwaarlozen is. En dat de Ronsenaars in 2002 32 ton asbestafval naar het containerpark brachten en in 2006 al 88 ton. Tot slot wist de schepen van milieu ook nog te melden dat een meting naar de rondvliegende asbestdeeltjes op het containerpark nog niet gebeurd is want 'zeer duur'.