zaterdag 27 december 2014

Onderschrijf onze actie voor 02.01.2015 !

Het "Comité voor een Leefbaar Louise-Marie tegen asbest Vzw" werkt zich met enkele deskundigen en raadsman doorheen "de turf" van de milieuaanvraag. Het is ons evenwel reeds duidelijk dat deze nieuwe aanvraag oude wijn in nieuwe zakken is.


Daarom vragen we aan Stad Ronse om een negatief advies te verlenen voor de rubrieken:

  • 2.3.6.B.3 : categorie 2 stortplaats voor anorganische en niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/bioafbreekbaar gehalte (12.921 kubieke meter)
  • 2.3.6.B.4 : categorie 2 monostortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen, andere dan inerte afvalstoffen (62.079 kubieke meter).
  • Indien geen vergunning gegeven wordt voor de stortplaats is het evenmin nodig om vergunning te verlenen voor rubriek 2.4.4. en 15.1.1.(3).

Samenvatting van onze motivering : 

  • De reeds gestorte afvalgrond werd niet vergund en kan niet geregulariseerd worden door een nieuwe milieuvergunning
  • Door een monostortplaats voor afvalgronden te vergunningen zal de informatie omtrent de aard van de gestorte afvalstoffen niet meer gekend zijn
  • De stortplaats voor onreinigbare gronden is niet verenigbaar met de nabestemming als bosgebied waardoor het door de Stad Ronse goedgekeurde natuurontwikkelingsplan niet uitvoerbaar is
  • De voorziene voorzorgsmaatregelen om schade aan de omgeving te voorkomen, bieden onvoldoende garantie op langere termijn
  • Voor de afwerking van de DOP moeten duidelijk voorwaarden opgelegd worden. 

ACTIE :  ONDERSCHRIJF ONZE BEZWAREN !
Stad Ronse dient nu een advies uit te brengen naar de Provincie. Het is uitermate belangrijk dat ook jullie stem hierin opgenomen is.


Onderschrijf je onze bezwaren?  Download hier de brief die je zelf kan indienen bij Stad Ronse.
(meerdere brieven per gezin nl. 1 brief per gezinslid, mag gerust) 


todo (via mail) :
1. download het word-document
2. vul aan met datum - naam - adres / "save" het op je computer
3. mail dit document naar : milieu@ronse.be
4. doe dit ten laatste 02.01.2015
5. laat ons via mail ( link ) weten dat u bezwaar indiende, zodat wij het aantal kunnen opvolgen


todo (met brief)
1. download het word-document en print het
2. vul aan met datum - naam - adres - handtekening
3. stuur het naar of breng het binnen op het Stadhuis
4. doe dit tegen ten laatste 02.01.2015 (voormiddag)
5. laat ons via mail ( link ) weten dat u bezwaar indiende, zodat wij het aantal kunnen opvolgen


Vragen of problemen bij het downloaden : contacteer ons op louisemarietegenasbest@telenet.be


donderdag 4 december 2014

Opnieuw aanvraag voor Klasse 1 stortplaats

Wij vernemen dat OB&D opnieuw een aanvraag voor milieuvergunning klasse 1 stortplaats heeft ingediend. 

Inzage op het Stadhuis in Ronse van 04.12.2014 tot 03.01.2015.
Bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden tot 03.01.2015

Naast onze tussenkomst in de lopende procedure voor Raad van State, toets het "Comité voor een Leefbaar Louise-Marie" deze nieuwe aanvraag aan haar doelstellingen. We houden jullie tijdig op de hoogte van ons standpunt.