woensdag 16 mei 2007

Asbestrisico in de omgeving van stortplaatsen ?

In de periode tussen 1996 en 1999 werd de asbestconcentratie in de lucht in de omgeving van 2 stortplaatsen voor inert afval en van een monostortplaats voor asbest gemeten. De meetresultaten bleken geruststellend: de gemeten concentraties zijn slechts lichtjes hoger dan de achtergrondconcentratie in een stedelijke of residentiële omgeving. De gemeten concentraties zijn ongeveer even groot als deze in een industriële omgeving en zijn lager dan de door de VITO voorgestelde grenswaarde van 1000 v/m³ (de VITO is de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

Het bijkomende risico voor de omgeving van een stortplaats wordt op basis van de beschikbare gegevens als beperkt ingeschat. Metingen blijven natuurlijk wel momentopnames. Wanneer de exploitant op de hoogte is van de aanwezigheid van het meetteam is de exploitatie gedurende de meetcampagne niet altijd representatief voor de dagelijkse gang van zaken. Een onberispelijke dagdagelijkse bedrijfsvoering is dan ook van het grootste belang om pieklozingen te vermijden en om vooral de eigen werknemers van de stortplaats te beschermen.

Bron : Brochure OVAM "Asbest en asbestafval" v25.01.2005 pag. 63

1 opmerking:

Anoniem zei

eerst vertelde men dat alles in zakken zou verpakt worden, in het advies van de milieuvergunningscommissie staat niets vermeld over een verplichting om alles in te pakken.Rekening houdend met het feit dat alles vlug (tijd = geld) in de groeve zal gedumpt worden, waarna men alles platwalst (om zoveel mogelijk te kunnen storten) is het onvermijdelijk dat er veel asbestvezels vrijkomen. Het tuinsproeierke waar OVAM/minister Peeters zoveel van verwachten, zal echt niet beletten dat er asbestvezels vrijkomen.
Bovendien is de groeve op één van de hoogste punten uit de streek gelegen waardoor de wind vrij spel heeft om asbestvezels over een groot gebied mee te voeren.
WAAROM WIL MINISTER PEETERS TEN KOSTE VAN ALLES ABSOLUUT OB&D EEN VERGUNNING SCHENKEN ?????