zaterdag 30 juni 2007

Belgisch Kampioenschap wielrennen te Ronse


We konden het niet laten ook daar aanwezig te zijn.

foto + verslag : Het Nieuwsblad

woensdag 27 juni 2007

Hilde Crevits luistert naar de mensen

Vandaag vernemen we de aanstelling van de nieuwe Vlaamse Minister voor Leefmilieu, Hilde Crevits.

In een intervieuw bij Radio 2 vertelt Hilde Crevits dat ze zich de voorbije jaren heeft "vastgebeten" in de afvalproblematiek en als Minister dicht bij de mensen staat, zal luisteren naar de mensen en dingen zal realiseren voor de mensen.

Wij hopen alvast dat het massaal protest op het asbeststort gehoor zal vinden.

Luister hier naar het intervieuw.
Bron : Radio 2 - West-Vlaanderen - Ochtendpost 27.06.2007

zaterdag 23 juni 2007

Overzicht van de ingediende bezwaarschriften

Wij hebben kennis van volgende ingediende bezwaarschriften bij minister Kris Peeters. Enkele ervan kan u ook reeds raadplegen :

- Stad Ronse
- Gemeente Maarkedal ?
- Actiecomité Louise-Marie tegen asbest
- Omwonenden van het stort
- Millieufront Omer Wattez
- Dokters en geneesheren

Gelieve uw bezwaarschrift door te mailen indien u dit wenst te vermelden of te linken.

maandag 18 juni 2007

Voorziene inplanting van de asbestsite

Hier kan u een situeringsplan van het geplande asbeststort bekijken.

1. Asbeststort
2. Woonstraat Koekamer (woongebied)
3. Muziekbos (bosgebied)
4. Jeugdherberg De Fiertel (recreatiegebied)
5. Voetbalplein (o.a. ook jeugdspelertjes)
6. Gehanteerde schaal

Wij nodigen u uit om hier de reactie van provinciaal gedeputeerde voor Leefmillieu Dhr Jozef Dauwe te beluisteren omtrent de keuze van deze locatie (bron AVS 15.06.2007).

Indien u deze reactie samen met het inplantingskaartje bekijkt, dan is het onbegrijpelijk dat betrokkene gedeputeerde zegt : "... we konden niet anders dan dit goedkeuren ..."

De handtekeningen en reacties komen intussen van overal. Een van de getuigenissen wensen we te publiceren omdat ze echt typerend is voor de blindheid die onze overheidsmensen hanteren :

Geachte actievoerders,
voeg aub mijn naam toe aan de lijst van handtekeningen.
Hoe is dit in godsnaam mogelijk?
In 1984 overleed mijn man, amper 41 jaar oud aan mesothelioom.
20 jaar eerder werkte hij één maand als .....op Eternit, terwijl we ook in ... woonden, waar ook asbestafval gedumpt werd.
Is er dan nog steeds niets veranderd ????????????????
Sterkte met uw actie.

vrijdag 15 juni 2007

Gouverneur geeft geen gehoor aan protestHet actiecomité "Louise-Marie tegen asbest" uitte vandaag haar grieven tegen de komst van het asbeststort aan Gouverneur André Denys. De gouverneur had geen oren naar het protest van de bewoners van Louise Marie en blijft de beslissing van zijn deputatie steunen om een asbeststort te creëren in een stuk natuurgebied dat Vlaams, nationaal en Europees beschermd is, met binnen de 100 meter van het stort omwonenden en pal ernaast fiets- en wandelroutes!

Is de vraag of de provincie ook zijn verantwoordelijkheid zal nemen als er daadwerkelijk longvlieskankers binnen een tiental jaar opduiken in de omgeving van het stort?

De bewoners overhandigden aan de Gouverneur alvast een "beschermkledij" die hij kan aantrekken tijdens een van zijn volgende fietstochten door de Vlaamse Ardennen en een "asbestvrije" speelgoedauto voor zijn kleinkinderen.
Hierboven alvast een kiekje van het door de gouverneur onthulde bord dat weldra de Vlaamse Ardennen zal sieren. Langsheen autosnelwegen onderhoudt men de bermen ecologisch ... maar in een prachtig ecologisch gebied als de Vlaamse Ardennen stort men asbest.

U kan het verslag van de regionale zender AVS hier bekjken.

Al dan niet gehoor bij de Gouverneur, dat u van ons nog hoort ... dat staat vast ...

De "Open brief" aan de Gouverneur kan u hier nalezen.

Ook Het Nieuwsblad van 16.06.2007 bericht over de houding van de Gouverneur. Lees ook " Ronse blogt "

woensdag 6 juni 2007

Oost-Vlaanderen, asbestprovincie ?

Na Louise-Marie (Ronse) staat nu ook Oosterzele op de lijst voor het vergunnen van een asbeststort. De Bestendige Deputatie onderkent hiermee de gevaren van asbest voor de Oostvlaamse bevolking.

Bron : Het Nieuwsblad (06.06.2007) en Het Laatste Nieuws

De 250 aanwezigen uit Ronse wachten intussen nog steeds op de toelichtingen die gedeputeerde Carine Van Cauter beloofde op de infovergadering van 21 mei laatstleden.

zondag 3 juni 2007

Bond Beter Leefmillieu stelt zich vragen !

Ook de Bond Beter Leefmillieu stelt zich terecht vragen bij de toekenning van de vergunning door de Provincie Oost-Vlaanderen.

De beslissing van de Provincie gaat volledig in tegen de op 28 maart 2007 in het Vlaams Parlement goedgekeurde resolutie.

Lees alles na op de site van Bond Beter Leefmillieu.

zaterdag 2 juni 2007

Louise-Marie ontvangt fiertelgangersIn het parochiedorp Louise-Marie, vaak een kern van eenvoudige leute en plezier, ontvangt men op 3 juni 2007 de duizenden fiertelgangers met een zwarte vlag. De bewoners rouwen om de komst van het asbeststort.
Zij ondernemen alle acties om de komst van het asbeststort alsnog te verhinderen.