zaterdag 23 november 2013

Petitie : Haal die troep weg uit Louise-Marie
Wij zijn gestart met een petitie " Haal die troep weg uit Louise-Marie (Ronse)" en vragen hierbij jullie steun. 


Even tijd om de petitie te tekenen ? Hier is de link:  http://www.change.org/petitions/geachte-minister-gouverneur-burgemeester-en-milieu-inspectie-haal-die-troep-weg-uit-louise-marie-ronse


Graag verduidelijken we hieronder waarom dit zo belangrijk is : 


Wij vragen aan minister Schauvliege om GEEN vergunning te verlenen aan OB&D om afvalgrond te storten in een categorie-2 of categorie-1 stortplaats in de voormalige zandgroeve van Louise-Marie (Ronse) en wel om volgende redenen: - De bestemming van dit gebied is bos en dat kan niet gerealiseerd wordenmet niet reinigbaar slib noch asbest als ondergrond. Het verwijderen van de reeds gestorte afvalgronden is een must.

- Volgens de OVAM is er in het Vlaams gewest geen nood aan bijkomende stortplaatsen en is er voldoende stortcapaciteit.

- OB&D heeft een auditeurverslag genegeerd en toch het stort ingericht en binnen en buiten de toegestane storturen zo veel mogelijk niet reinigbaar slib gestort terwijl ze heel goed wisten dat een auditeurverslag meestal gevolgd wordt bij het vonnis.

- Daarenboven heeft OB&D de bevolking voorgelogen tijden hun info-avond:dat slib is niet ongevaarlijk! Het is zo vervuild dat het niet reinigbaar is. Daarom ook de folie, de kleilagen, containers voor giftig loog die afgevoerd moeten worden. Het slib dat ze stortten stinkt als de pest zodat omwonenden en passanten misselijk worden en hoofdpijn krijgen! De stank wijst op organische stoffen en die mogen niet gestort worden! Het is duidelijk dat de afvalheren de opgelegde normen en wetten NIET naleven.


Het Comité voor een Leefbaar Louise-Marie VZW heeft de Minister, de Gouverneur, de Burgemeester en de Milieu-inspectie een wettekst bezorgd op basis waarvan ze het illegaal gestorte slib kunnen laten verwijderen.

Het Comité vraagt dat bovengenoemden kordaat hun verantwoordelijkheidnemen.
Je kan de petitie hier tekenen : click here.

Bedankt bij voorbaat om deze actie ook verder te delen met je vrienden 

Comité voor een Leefbaar Louise-Marie VZW