maandag 24 januari 2011

Nieuws Raad van State over het asbestdossier

Het comité heeft vernomen dat de RvS het besluit van minister Crevits dat het storten van asbest verbiedt in Louise-Marie, geschrapt heeft. Het besluit zou volgens de RvS onvoldoende gemotiveerd zijn.

Uiteraard is het comité ontgoocheld in deze beslissing. Anderzijds is het opgelucht dat de RvS struikelt over de motivatie. Het storten van asbest is ongehoord in een dergelijk mooi en beschermd landschap, dat druk bezocht wordt door toeristen, sporters en de jeugd. Punt uit. Het comité rekent erop dat minister Schauvliege, één van de grote bezielers van een strengere wetgeving wat betreft het levensgevaarlijke asbest (Vlaams Parlement, stuk 1078, 28 maart 2007), voor een grondige motivering zorgt.

Het comité “Louise-Marie tegen asbest” blijft vechten tegen het storten van asbest (of ander gif) in een landschappelijk waardevol gebied pal bij het Muziekbos in het hart van de Vlaamse Ardennen. Het staat erop dat de zandgroeve opgevuld wordt, zoals vermeld in de eerste vergunning, met inert onschadelijk afval zodat daarna het landschap kan hersteld worden door de zandgroeve van weleer te bebossen. Enkel zo kan de gezondheid van de buurtbewoners, toeristen, sporters en de jeugd gegarandeerd worden. Enkel zo kunnen flora en fauna beschermd worden. Enkel zo wordt het nageslacht niet opgescheept met zwaar vervuilde grond en de gevolgen daarvan.

Het staat buiten kijf dat de overblijvende capaciteit van de zandgroeve zo klein is, dat deze geen enkele oplossing kan bieden in de asbestproblematiek. Hierdoor zou enkel een waardevol stuk landschap definitief verontreinigd worden en dit enkel en alleen uit winstbejag want er valt flink te verdienen met het storten van asbest.
Het comité betreurt de eindeloze zoektocht van OB&D om de meest vervuilende afvalsoorten in Louise Marie te willen storten (asbest, giftig slib…) terwijl de zandgroeve terecht bestemd is om opgevuld te worden met onschadelijk materiaal gezien de kwetsbaarheid van de omgeving. Daarenboven bestaan er technieken om asbest op een milieuvriendelijke en onschadelijke manier voor de gezondheid te verwerken. Het gebruik van de best beschikbare technieken is trouwens wettelijk opgelegd. Misschien valt er met deze technieken ook flink geld te verdienen, zij het dan op een schone manier.

Lees reactie van Burgemeester Luc Dupont : hier (bron Het Nieuwsblad)