zondag 5 januari 2014

Wat zeggen de deskundigen en omwonenden ?


OB&D : " We zijn het meest gecontroleerde stort " 
Het Nieuwsblad 30.11.2013Als reactie op de persmededeling van OB&D luisterden we naar deskundigen, de omwonenden en de ondertekenaars van de petitie :

1° de deskundigen

In de afvalgrond van OB&D zijn organische koolstofverbindingen, minerale oliën en cyanides aanwezig. 

 • Het gaat hier om stoffen die aanzien worden als schadelijk voor de gezondheid. Volgens OB&D en de overheid mag er niet gesproken worden over giftig afval of over gevaarlijke afvalstoffen. Dit heeft niets te maken met het taalgebruik van de gewone burger, maar met de lijst van gevaarlijke afvalstoffen van de Europese wetgeving. 
  Een voorbeeld ter illustratie: een batterij wordt een gevaarlijke afvalstof genoemd, maar het zuur en het metaal waaruit de batterij is samengesteld noemt men ongevaarlijke afvalstoffen. De benaming is erg misleidend en daar wordt van           OB&D misbruik gemaakt om zand in de ogen te strooien van de gewone burger.
                                                            
 • In de beide stalen van milieu-inspectie  is  trouwens een overschrijding gevonden van de toegelaten waarde  voor organische stoffen. In de stalen bestond  7,5 % van de droge stof  uit organische stoffen (de droge stof maakt 82 % uit van het totaal gewicht), dit komt bijvoorbeeld overeen met 1140 kg organisch materiaal op een vrachtwagen met 23 ton afvalgrond. Geen wonder dat het stinkt. De aanwezigheid van 7,5 % organische koolstof is teveel voor een categorie 2-stortplaats en niet conform aan Vlarem. UIteraard mag er niet vergeten worden dat er geen vergunning voor een categorie 2-stortplaats bestaat. 
 • Door het arrest van de Raad van State is de vergunning vernietigd. Alle afvalgrond die er ligt,  ligt er illegaal. Doordat  de uitspraak van de Raad van State terugwerkende kracht heeft, geldt alleen de vergunning van de Bestendige deputatie.OB&D is vergund voor het opslaan van onverdachte grond, maar niet voor het storten van onreinigbare afvalgrond.
 • De aangevoerde hoeveelheden ? Even een rekensommetje maken ... Volgens de ontheffingsaanvraag van OB&D zou de gemiddelde aanvoer van afvalgrond 20.000 ton per jaar bedragen en op 4 jaar zou de put vol gestort zijn. Met 23.900 ton afvalgrond gestort op iets meer dan 2 maanden tijd, zat OB&D al grof boven de gemiddelde vermelde jaarlijkse aanvoer!
 • We vroegen een laboratoriumarts om zijn mening wat betreft de samenstelling van de gestorte gronden : " de stoffen die opduiken in het verslag van MI zoals de cynanides zijn ronduit schadelijk voor de gezondheid."

2° wat zeggen de omwonenden op het persbericht ?

 •  Wat een zever! Waarom moeten de transporten dan afgedekt gebeuren? Waarom dan dure folie, kleilagen en een installatie om het loog weg te pompen en af te voeren omdat het allemaal GEEN kwaad kan.  Ze nemen ons voor boerkens zeker?!

 • Op 25/10 was het gedaan met storten maar er kwam een verschrikkelijke stank vrij tijdens de stortwerken. Mijn vader die vlakbij bij het stort woont heeft hier trouwens een schrijven van waar milieu-inspectie dit ook kennelijk toegeeft. MI is wel degelijk op de hoogte van de geurhinder!  Leugens!
 • Nimby-syndroom: Waarom dan niet in eigen achtertuin zo’n stinkput, mensen van OBenD? Als het toch allemaal rozengeur en maneschijn is. Veel geluk ermee! Wij willen het hier toch niet.
 •  Alvast een mooie foto van OBenD. Bravo! Maar ze zeggen er niet bij dat er bijna 20% van de volledige oppervlakte niet zal bebost zijn. Of noemt men zulke structuren vandaag de dag ook al bos?


3° de ondertekenaars petitie

Reeds 2.224 personen ondertekenden reeds de petitie ! Lees hier hun reacties