zondag 9 februari 2014

De ECHTE waarheid omtrent het stort

Op vraag van verschillende aanwezigen, hierbij de slide-presentatie die tijdens het Geutelingenfestijn werd vertoond. Toch wrange "groene groeten" die OB&D aan de buurtbewoners deed in hun brief .

Is dit het beleid dat Joke Schauvliege en de lokale beleidsmensen ondersteunen door getalm en het toekennen van een vergunning? Binnenkort weten we dit .... we wachten samen met 2.249 ondertekenaars van de petitie verder af.

p.s. : dit doen we al 7 jaar ....

Van harte bedankt !
Jullie waren geweldig vandaag. Deze middag een massale opkomst voor het Eetfestijn en vanaf 16u00 nogmaals bakje vol voor Geutelingen (schatting : ruim 600 bezoekers)

Opvallend hoe we werkelijk alle groepen van bevolking aanspreken.

  • Jong en oud, soms een koppeltje maar evenzeer een groep van 12 die komt genieten van de Vlaamse Ardennen. 
  • Soms uit Ronse, maar evenzeer iemand uit Antwerpen die het behoud van de groene Vlaamse Ardennen belangrijk vindt. 
  • Evenzeer mensen met een eigen verhaal, het verlies of de strijd tegen de vreselijke ziekte, kanker.

Net dit drijft ons om te blijven strijden.

We draaiden op volle toeren. En soms was het wat door de massale opkomst ook wat moeilijker in de bediening (we zijn ook geen professionele horeca mensen).
Maar finaal...  moe, zelf een beetje afgepeigerd maar .... een overgelukkig Comité bedankt jullie voor deze steun.

Financieel zal het ons toelaten de procedure verder te voeren. Maar dit is ook een krachtig signaal naar lokale en nationale beleidsmensen als bewijs dat onze acties een ruimer draagvlak hebben dan wat louter NIMBY-gedoe.

Beste beleidsmensen, na 7 jaar (... jawel...)  kunt u dit niet verder negeren!

PS: bezoekers die op een of andere wijze (ecologisch/juridisch/logistiek) onze werking wensen te vervoegen of een ondersteunende bijdrage kunnen leveren, contacteer ons gerust op deze link voor een verkennend gespek

vrijdag 7 februari 2014

Massale steun voor het eetfestijn... en een brief

Aanstaande zondag is het zover in Louise-Marie! Nog een keer slapen! De hutsepot ‘s middags is uitverkocht en de aanvragen blijven binnenstromen. Dank u! Dank u! Dank u! Lang leve Louise-Marie!

We zetten alles op alles om het goed te maken met bergen geutelingen in de namiddag. Twee ovens staan al dagen rood gloeiend! Dank aan de warme bakkers!

Ons succes – dankzij u wakkere streekgenoten -  zint OB&D niet. De buurt werd door OB&D bestookt met een brief  en een plaatje dat zand in de ogen moet strooien en ons het aangelegde stort met niet reinigbaar, illegaal gestort slib moet doen vergeten. Zie plakkaat stort!

Mogen wij ook eens "hallo... hallo (wakker worden !) zeggen naar bewindvoerders ...  want daar blijft het verrassend stil. Deze week waren lokale beleidsmensen discreet op bezoek bij Minister Joke Schauvliege voor verder overleg.  Vraag is of ze echt begaan zijn met hun streek of laten ze zich misleiden door deze "Dubai"-achtige projectfoto?
Ons antwoord op de brief van OB&D :
Als alles gestort werd op de site Bohez, zoals OB&D suggereert, dan was dit een milieuovertreding. De vergunning spreekt over inert afval. Dit is totaal geen argument om het storten van de grootste rotzooi nu te gaan vergunnen. Wie weet dat hij fout parkeert, moet niet blijven fout parkeren. Vroeger liet men kinderen spelen in asbest! Nu weet men beter! OB&D bood of biedt helemaal geen oplossing voor het teveel gestorte afval. OB&D heeft daarentegen heel opportunistisch een deel van de site overgenomen om woekerwinsten te maken met het proberen om een vergunning te bekomen en massaal asbest bij het Muziekbos te storten. Toen ze hiervoor terug gefloten werden door de minister (minister Crevits) was de geldhonger nog steeds groot zodat ze probeerden om massaal niet reinigbare grond te komen storten en dat terwijl ze heel goed wisten dat de auditeur van de RvS het anders zag. Het advies werd door OB&D doodleuk genegeerd! Tussen het auditeursverslag en het arrest werd halsoverkop de stortplaats voorbereid en stortte OB&D niet reinigbaar slib (slib dat zo vervuild is dat het niet meer kan gereinigd worden!) aan een ijl tempo waarbij storturen aan de laars werden gelapt en de toegelaten hoeveelheid stortmateriaal per maand zonder meer zwaar overschreden werd. Daardoor ligt er nu een massa illegaal gestort slib want het arrest van de RVS werkt met terugwerkende kracht!!!! OB&D kreeg onder geen enkel beding gelijk van de RvS! Daarom ligt het stort nu door politiebevel ook stil! De volledige site moet bos worden en dat is onmogelijk met een ondergrond van asbest of niet reinigbaar slib.Wat OB&D vergeet te melden in hun goed-nieuws show is dat de site in Louise-Marie inderdaad al 7 jaar in handen van hen is en er al 7 jaar procedures tegen hen lopen wat betreft dat stort, dat er al 7 jaar klachten van buurtbewoners komen en dat OB&D in die 7 jaar al meermaals teruggefloten werd door zowel de minister als de RvS. De buren ondervinden WEL hinder:  de straat zat meermaals onder de modder wat leidde tot een bijzonder gevaarlijke situatie, dat illegaal gestort slib verspreidde een enorme stank waar omwonenden hoofdpijn van kregen, de dagelijkse rodeo’s van vrachtwagens naar het stort en terug, waren voor de buren tergend. Nee, de mensen van Louise-Marie zijn geen leugenaars! Milieu-inspectie kreeg meerdere klachten binnen, alsook de stad Ronse! Dat OB&D alles op alles zet om de bestemming (bos) van hun site te veranderen om toch een tijdbom onder de grond te kunnen steken, kan moeilijk als groen-denkend beschouwd worden! Het actiecomité is het over twee zaken eens met OB&D. Als ze pioniers zijn op vlak van recyclage siert hen dat MAAR wat ze in Louise-Marie willen doen en deden (zie stort met illegaal slib) is een regelrechte schande. We zijn het er ook over eens dat de put zo vlug mogelijk vol moet zodat de site bebost kan worden MAAR dan moet de ondergrond kunnen bebost worden en mag de ondergrond geen tijdbom zijn voor het nageslacht! Waar OB&D het al evenmin over heeft is dat er voldoende, bestaande stortplaatsen zijn in Vlaanderen voor dergelijk slib en dat er absoluut geen nood is aan nieuwe inplantingen – zie nota van Ovam – en dat dan ook nog eens in een natuurgebied dat zelfs Europese bescherming geniet! Komaan, zeg?!

2.250 - 1 handtekeningen op petitie !
Zal LD of JS nu de laatste handtekening zetten ? Of doe jij dit ?  Petitie

Volgende week plaatsen we de analyse van de petitie op de site. Opvallend hoe dit zowel een lokaal als regionaal draagvlak krijgt.  Het is duidelijk dat het Muziekbos echt iets betekent voor de regio en dat de bevolking hiermee echt begaan is.

Delen de bewindvoerders deze zorg ook ?