vrijdag 17 april 2015

Zeldzame vissoort aan rand van stortplaats


Twee jaar geleden werd per toeval een zeldzame vis gevonden in de Trosbeek. Het ging om de Rivierdonderpad, een zoetwatervis van ongeveer 14 cm lengte, die opgenomen is op de Europese Rode lijst van te beschermen diersoorten in het kader van Natura 2000.

Op 8 april 2015 werden er niet minder dan 82 exemplaren opgevist over een lengte van 2 maal 50 meter. Uit onderzoek door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) blijkt dat de Rivierdonderpad in verschillende ontwikkelingsstadia in de Trosbeek voorkomt.

OB&D nv , de uitbater en eigenaar van de (niet vergunde) stortplaats is in zijn ontheffingsnota voor het indienen van een Milieu Effect Rapport van mening dat er geen Rode lijstsoorten voorkomen in de omgeving van de stortplaats.

De werkelijkheid heeft dit standpunt duidelijk achterhaald! Bij eventuele milieuvergunning-saanvragen dient hier rekening mee gehouden te worden.


Hieronder kaartje met locatie van de Trosbeek, zoals je merkt aan de rand van de stortplaats.