dinsdag 14 december 2010

Zet u schrap ... we komen eraan

Eerstdaags (voor het einde van de week) mag je op de blog ons bezwaarschrift verwachten.

Net zoals vorige keer zullen we een bezwaarschrift met onze "kernideeën" ter beschikking stellen zodat jullie aan de Burgemeester en Schepenen van Ronse kan laten weten dat u onze visie onderschrijft. Hiermee kan u dus ook bezwaar indienen tegen de aangevraagde vergunning. Laat uw stem horen !

Dank voor uw steun.

Geen opmerkingen: