vrijdag 24 december 2010

CBS zegt HALT !
Wij vernemen dat het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) van Ronse een ongunstig advies heeft uitgebracht voor de recent aangevraagde milieuvergunning door OB&D NV.

In het zeer sterk gemotiveerd ongunstig advies (9 blz.) wordt ook een maximum termijn van 5 jaar vooropgesteld. Hiermee geeft het CBS duidelijk uiting dat ook voor de Stad Ronse de redelijkheid overschreden is en dat de afwerking, zoals op dit ogenblik vergund, onmiddellijk dient aangepakt.

Wij vernemen dat ook Gemeente Maarkedal een ongunstig advies zal indienen.

De bal ligt nu in het kamp van de Provinciale Overheid.
We houden jullie zeker verder op de hoogte.

Geen opmerkingen: