donderdag 26 november 2009

Standpunten uit ons bezwaarschrift - deel 1

"Louise-Marie tegen asbest Vzw" heeft haar bezwaarschrift bij de Stad Ronse ingediend. Het besluit uit ons bezwaarschrift luidt als volgt :


Rekeninghoudend met :

1. het specifieke karakter van de afvalstoffen die toegelaten zijn op cat. 2 stortplaatsen
2. de ligging van de site middenin een gebied met ecologische waarde dat ook toeristische en recreatieve troeven heeft
3. een voorgestelde nabestemming die afwijkt van de bestaande stedenbouwkundige vergunning en hierdoor geen integratie meer heeft met de waardevolle omgeving
4. de voorziene lozing van bedrijfsafvalwater in biologisch waardevol gebied met bovendien de vaststaande zekerheid op overstroming richting recreatiegebied
5. de ontoereikende garanties die moeten vermijden dat het kankerverwekkend en giftig percolaat ooit zijn weg zal vinden richting afwatering en naar de stad Ronse
6. het ten onrechte beroep doen op een ontheffing tot opstellen van een MER
7. het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak

verzoeken wij de Stad Ronse om een negatief advies uit te brengen naar de Provinciale Overheid.

“Louise-Marie tegen asbest Vzw” vraagt dan ook een onverwijlde opvulling van de stortplaats met de afvalsoort zoals beslist door Minister Hilde Crevits, binnen de gestelde geldingstermijn van de vergunning (31.08.2011).

Ronse, 26 november
voor “Louise-Marie tegen asbest VZW”


naar deel 2

Geen opmerkingen: