maandag 23 november 2009

Aan Burgervader & Schepenen : Neen !

Louise-Marie tegen asbest Vzw vraagt de Burgervader en Schepenen om een negatief advies uit te brengen op de aangevraagde milieuvergunning :

Wij stellen :

1. Geen opslag van vervuilde grond in de waardevolle Vlaams Ardennen

2. De voorziene nabestemming van de stortplaats is geen volwaardig bos meer. Gezien dit gebied aansluit bij de vegetatie van het Muziekbos is het belangrijk voor de toekomst van dit waardevol gebied dat er wel een volwaardig bos komt.

3. Geen lozing van bedrijfsafvalwater in een bovenloop van beken en in een brongebied. Het afvalwater zal de volledige stad Ronse doorstromen.

4. Er zijn onvoldoende garanties dat er na de eindafdekking geen doorsijpeling zal zijn van hemelwater. Dit kankerverwekkende percolaat zal dan doorheen waardevol biologisch gebied via de Trosbeek en de Molenbeek zijn weg naar de Stad Ronse vinden.


Het storten van niet-reinigbare sedimenten op een van de “groene heuvels” van de stad staat haaks op de beleidsvisie van de Stad Ronse en is dus een zware hypotheek voor haar toekomst.

Het uitvoeren van de vergunning zoals beslist door Minister Crevits is de beste waarborg voor een leefbare toekomst voor deze Stad. "Louise-Marie tegen asbest Vzw" eist dan ook de uitvoering ervan binnen de gestelde termijnen.

Onderschrijft u deze visie ?

U kon hier tem 29.11.2009 een bezwaarschrift downloaden waarmee u aangaf onze visie te onderschrijven.

3 opmerkingen:

Luc Dhont zei

Geachte

Dank bij voorbaat voor het doorsturen van dit model van bezwaarschrift!!!

Kan je het bezwaarformulier niet in Word doorsturen, het lijkt me iets persoonlijker dan het pdf formulier waarbij je je naam manueel invult.

Kan je ook geen forum opmaken op facebook. Als er een paar de link verspreiden kan het hard gaan.

Dank bij voorbaat,
Luc Dhont
dhont_l@hotmail.com

Vero zei

Bij ons staat de link er reeds op !
(op facebook)
Ik wil daar gerust wel een pagina voor aanmaken ook...

Vero zei

Er is nu een pagina & een groep terug te vinden op Facebook !

Pagina: Geen opslag van vervuilde grond in de waardevolle Vlaams Ardennen

Groep: Geen vervuild rivierslib aan het Muziekbos

En nu maar hopen dat het werkt zeker ?