maandag 2 mei 2016

Raad van State stopt OB&D

Op vraag van de VZW Comité voor een Leefbaar Louise-Marie heeft de Raad van State bij arrest nr. 234.507 van 26 april 2016 de milieuvergunning geschorst voor de exploitatie van een stortplaats categorie 2 te Ronse. De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft die vergunning afgeleverd op 1 oktober 2015.

De Raad van State stelt vast dat dezelfde Vlaamse minister voordien, met name op 21 mei 2014, het storten van niet-gevaarlijke afvalstoffen in de voormalige zandgroeve had geweigerd en is van oordeel dat in de milieuvergunning van 1 oktober 2015 geen overtuigende argumenten worden bijgebracht waarom de Vlaamse minister thans op haar vroegere standpunt terugkomt.


Geen opmerkingen: