dinsdag 10 mei 2016

Comité onthult duister geheim op het stort van Louise Marie


Comité
Binnenkort viert het Comité voor een Leefbaar Louise Marie zijn tiende verjaardag. Het comité is a-politiek en bestaat uit inwoners van Louise Marie die hun dorp een warm hart toedragen en willen beschermen. Zo hield het comité in Louise Marie, vlakbij het Muziekbos een stortplaats van asbest tegen maar evengoed van onreinigbare gronden met zware metalen, gechloreerde koolwaterstoffen, PAK’s en andere troep.
Dat was een goede zaak voor Louise Marie en zijn inwoners, de natuur aldaar met zijn zeldzame flora en fauna, het Muziekbos, de Vlaamse Ardennen met zijn toeristen, wandelaars en fietsers... Het comité stapte naar de burgemeesters van Ronse, Maarkedal en Oudenaarde. Ze overlegden met twee ministers van Milieu, kabinetsmedewerkers, provinciemedewerkers en zijn gouverneur, lieten zich omringen door deskundigen, trokken naar de RvS, sloegen de handen in elkaar met Milieufront Omer Wattez, een trouwe bondgenoot in deze strijd... Ze organiseerden tal van ludieke acties die door de pers gesmaakt werden. Het comité heeft ondertussen een achterban van duizenden mensen waarvan honderden elk jaar komen tafelen voor het goede doel zodat het comité de beste advocaten kan inschakelen en betalen.
Schorsing en een verrassing
Onlangs kreeg  het comité goed nieuws. In het dossier van de eerste vergunningsaanvraag van 2010 doet OB&D een stap achteruit.  In een tweede dossier (aanvraag tot regularisatie van de eerste vergunning en aanvraag voor een monostortplaats voor afvalgronden)  kreeg het comité na 26 april jl te horen dat er een schorsing uitgesproken werd door de RvS voor de vergunning van OB&D wat betreft  het verder storten van afvalgronden. Het comité las de enorme pil van de RvS en het ziet ernaar uit dat de vernietiging niet uit zal blijven. Nog meer goed nieuws dus. Bij het lezen van het auditoraatsverslag van 1 maart jl was het comité enigszins verrast dat een kabinetsmedewerker van het ministerie van Leefmilieu OB&D aanraadde om een monostortplaats aan te vragen omdat op deze stortplaatsen geen stop staat wat OVAM betreft. Monostortplaatsen zijn stortplaatsen waar specifieke afvalstromen worden gestort afkomstig van de eigen bedrijvigheid van de exploitant. Het licht kwam op die manier op groen te staan voor OB&D, maar het comité las hieromtrent in het verslag van de auditeur: “Dat een kabinetsmedewerker in een e-mail laat weten dat volgens hem baggerspecie en niet-reinigbare gronden niet onder de visienota vallen  en dat een monostortplaats voor bagger- en ruimingsspectie vergunbaar is, en ‘dus ook’ een ‘monostortplaats voor niet-reinigbare gronden’, is niet meer dan een ongemotiveerde persoonlijke mening.”  
De laars van OB&D en het duister geheim
Dat OB&D een advies van een auditeur van de RvS naast zich neerlegt, is geen nieuwtje maar ze gaan nog veel verder. Na het nodige speurwerk onthulden het comité en Milieufront Omer Wattez een duister geheim: de monostortplaats  is een fabel!
De afvalgrond (die OB&D gestort heeft tijdens de tweede vergunning die sinds 24/4 geschorst is)  blijkt van een heel andere origine dan wat OB&D vermeldt: OB&D zegt dat de afvalgrond afkomstig is van zijn zusterbedrijven BSV of GRWestkust, maar 76% van de 16.625 ton in Ronse gestorte afvalgrond is afkomstig van Cockerie Flémalle (dezelfde herkomst als gestort tijdens de eerste vernietigde vergunning.) Deze grond is sterk verontreinigd  met zware metalen en PAK’s. Naast Cockerie Flémalle zijn er nog drie andere bedrijven betrokken. De gestorte afvalstromen zijn dus afkomstig van derden en niet van OB&D zelf of van zijn zusterbedrijven. Hoe kan er dan van een monostortplaats nog sprake zijn?
Dit is nog maar eens een bewijs OB&D de regels gewoon aan de laars lapt. Dit is zonder meer een kaakslag voor het kabinet van minister Schauvlieghe: van hun advies wordt misbruik gemaakt, het is een sneer naar OVAM toe, het is puur bedrog voor de bewoners van Louise Marie, hun sympathisanten en de stad Ronse... 

De belofte
Burgemeester Luc Dupont beloofde in november 2015 om na vernietiging alle verdachte gronden te laten verwijderen en dat juicht het comité toe. Ze zijn zeer blij dat de stad Ronse een fijne partner is in deze zaak, evengoed naar de RvS trok en de belangen van haar bevolking en de streek verdedigt. Het laten verwijderen van het gestorte afval dat niet thuis hoort onder een bos ligt naast de bevoegdheid van de burgervader van Ronse evengoed binnen de bevoegdheid van Milieu-inspectie of de gouverneur.
Doel van het comité

Het doel van het comité is dat de stortplaats zo vlug mogelijk kan worden omgevormd tot een definitieve opslagplaats van onverdachte gronden zodat de nabestemming  volgens het natuurontwikkelingsplan en de bouwvergunning van 2007 van de stad Ronse zo snel mogelijk kan gerealiseerd worden. Iedereen heeft baat met een gezond bos bij!

1 opmerking:

BVC Consult bvba, gedelegeerd bestuurder met vaste vertegenwoordiger Baudewijn VANCOILLIE zei

Open brief gericht aan de vzw Comité voor een Leefbaar Louise Marie


Diksmuide, 13.05.2016


Betreft : reactie op het blogartikel “Comité onthult duister geheim op het stort van Louise Marie”Geachte,


Met verbazing hebben wij het voormelde blogartikel gelezen. We zijn diep teleurgesteld in de foutieve, ongegronde berichtgeving. De bevolking van Louise Marie heeft volgens ons recht op correcte, wetenschappelijk onderbouwde informatie en niet op stemmingmakende teksten zoals die nu voorliggen.

OB&D wil hierbij even duidelijk stellen dat het “duister geheim” waarover u het heeft niet bestaat. Alle verrichtingen die gebeuren op de stortplaats worden in alle openheid en tot in de kleinste details gecommuniceerd met de bevoegde overheidsinstanties.

Als u stelt dat de monostortplaats een fabel is, wijs ik er even op dat alle afvalstoffen die gestort werden, enkel afkomstig zijn van het grondrecyclagebedrijf BSV te Harelbeke-Stasegem. Bedrijfsafvalstoffen, afkomstig van één bedrijf, worden beschouwd als een monostroom. Monostromen worden gestort op een monostortplaats.

Het bedrijf BSV heeft in de laatste zes jaar 1.521.927,55 ton gronden te Stasegem aangevoerd voor behandeling. Deze gronden waren afkomstig van diverse bodemsaneringswerken (honderden werven, ook uit de regio Ronse). Van die gronden kreeg tot op heden reeds 1.327.181,43 ton een nieuwe bestemming als grond. Er werd amper 40.477,3 ton naar de hiertoe vergunde stortplaats te Ronse afgevoerd. Dit is slechts 3 % van de totale afvoer van BSV.

De reden van dit kleine percentage is dat BSV er alles aan doet om de gronden te kunnen reinigen en opnieuw een nuttige toepassing te geven. Voor 3 % van de bij ons aangevoerde gronden is dit niet mogelijk. Deze gronden werden door onafhankelijke deskundigen beschouwd als “niet reinigbaar”. Met de huidige stand van zaken van de techniek is storten in veilige omstandigheden nu eenmaal de enige optie. Het niet verwijderen van deze gronden is gewoonweg geen optie, en dus is storten de enig mogelijke optie

Uw comité stelt dat OB&D de regels gewoon aan de laars lapt, terwijl u zelf goed weet dat wij volledig conform de wetgeving handelen. U weet ook dat wij alle verrichtingen uitvoeren in nauw contact met LNE Afd. Milieu-inspectie, want u krijgt via deze bron alle nodige informatie over onze exploitatie.

Wij willen als bodemsaneringsbedrijf verontreinigde gronden saneren, recycleren en deponeren op de wijze zoals de overheid ons dit voorschrijft. Als aan de bevolking in een stemmingmakend artikel wordt gesuggereerd dat we de overheid en de bevolking bedriegen, behouden wij ons het recht voor als exploitant verdere stappen te ondernemen. Wij nemen uw beledigingen niet langer. Ze staan haaks op de waarden waar wij voor staan.

Onder voorbehoud van al onze rechten en zonder enige nadelige erkentenis,
BVC Consult bvba,
gedelegeerd bestuurder
met vaste vertegenwoordiger
Baudewijn VANCOILLIE