zondag 9 februari 2014

Van harte bedankt !
Jullie waren geweldig vandaag. Deze middag een massale opkomst voor het Eetfestijn en vanaf 16u00 nogmaals bakje vol voor Geutelingen (schatting : ruim 600 bezoekers)

Opvallend hoe we werkelijk alle groepen van bevolking aanspreken.

  • Jong en oud, soms een koppeltje maar evenzeer een groep van 12 die komt genieten van de Vlaamse Ardennen. 
  • Soms uit Ronse, maar evenzeer iemand uit Antwerpen die het behoud van de groene Vlaamse Ardennen belangrijk vindt. 
  • Evenzeer mensen met een eigen verhaal, het verlies of de strijd tegen de vreselijke ziekte, kanker.

Net dit drijft ons om te blijven strijden.

We draaiden op volle toeren. En soms was het wat door de massale opkomst ook wat moeilijker in de bediening (we zijn ook geen professionele horeca mensen).
Maar finaal...  moe, zelf een beetje afgepeigerd maar .... een overgelukkig Comité bedankt jullie voor deze steun.

Financieel zal het ons toelaten de procedure verder te voeren. Maar dit is ook een krachtig signaal naar lokale en nationale beleidsmensen als bewijs dat onze acties een ruimer draagvlak hebben dan wat louter NIMBY-gedoe.

Beste beleidsmensen, na 7 jaar (... jawel...)  kunt u dit niet verder negeren!

PS: bezoekers die op een of andere wijze (ecologisch/juridisch/logistiek) onze werking wensen te vervoegen of een ondersteunende bijdrage kunnen leveren, contacteer ons gerust op deze link voor een verkennend gespek

Geen opmerkingen: