woensdag 21 mei 2014

Flash : persbericht Minister Joke Schauvliege

PERSMEDEDELING
MINISTER JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR
Woensdag 21 mei 2014

Geen vergunning voor stortplaats in Ronse

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege geeft geen vergunning aan de nv OB&D voor een stortplaats in Ronse. Minister Schauvliege volgt het ongunstige advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie en de OVAM, dat stelt dat er geen nood is aan bijkomende capaciteit voor categorie 2-stortplaatsen. De beslissing van de deputatie van Oost-Vlaanderen van 28 april 2011 wordt bevestigd.

Door een arrest van de Raad van State van 10 oktober 2013 werd het ministerieel besluit van 29 maart 2012, waarin een vergunning werd verleend voor het storten van anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen (bagger- en ruimingsspecie en niet-reinigbare uitgegraven bodem), vernietigd. De Raad van State was van oordeel dat het advies van de OVAM onvoldoende was weerlegd. Minister Schauvliege weigerde ook al de vergunning voor het storten van asbesthoudende afvalstoffen op 29 maart 2012, maar hiertegen werd geen beroep bij de Raad van State ingesteld. Dit had tot gevolg dat de beroepsprocedure tegen de beslissing van de deputatie van 28 april 2011 opnieuw werd gestart.

Ook de stad Ronse was gekant tegen een eventuele vergunning voor het storten van afvalstoffen en steunde het actiecomité in zijn verzet tegen de stortplaats.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Ik hoop dat het bedrijf bereid is om de resterende put op te vullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem en bagger- en ruimingsspecie zoals gebeurd is voor het aangrenzende stortvak. Zo kan de nabestemming snel gerealiseerd worden en zal het gebied een mooie uitbreiding voor het aangrenzende Muziekbos vormen.”Persinfo:
Patrick Verstuyft
Woordvoerder van Vlaams minister Joke Schauvliege
Gsm 0475 51 56 05

Geen opmerkingen: