zaterdag 28 september 2013

Weldra 4.104.000 liter diesel aan de rand van het Muziekbos ?
Weldra 4.104.000 liter diesel aan de rand van Muziekbos in Ronse?
Jawel, dit is de hallucinante hoeveelheid diesel waarvoor Minister Joke Schauvlieghe toelating gaf om te storten aan de rand van het Muziekbos !
Reken je even mee ?
OB&D kreeg van Minister Joke Schauvlieghe een vergunning om niet-reinigbare gronden te storten. Dit zijn gronden die zwaar vervuild zijn en omwille van de te hoge kostprijs niet verder kunnen gereinigd worden. Uiteraard gelden ook voor dergelijke gronden normen.  
  
Voor onze berekening gaan we er van uit dat OB&D gronden stort die alleen vervuild zijn met diesel. Uiteraard respecteren zij de geldende normen. Onze berekening leert ons dat 1 ton van dergelijke grond 30 liter diesel bevat. Op het voorziene stortvak van 76.000 m3 kan 136.800 ton(*) van dergelijke grond gestort worden.
136.800 ton x 30 liter/ton = 4.104.000 liter diesel

... en dan ...
op 493m ervan een locatie voor paalkamperen inrichten 
onze Stad Ronse promoten als een "Stad midden de groene heuvels" 

FLASH !

Niettegenstaande de nog lopende procedure voor de Raad van State is OB&D intussen begonnen  met het storten van dergelijke gronden. Enkel Stad Ronse kan mits krachtdadig optreden deze vervuiling opschorten tot er een uitspraak is van de Raad van State.
Lees hieronder onze oproep aan Burgemeester en Schepenen


Aanvullende opmerking d.d. 02.10.2013 n.a.v. artikel in "Het Nieuwsblad"

Toch even ter verduidelijking.

De aanvaardingscriteria voor een stort van dergelijke categorie omschrijven dat deze gronden mag aanvaarden die vervuild zijn door minerale oliën. Bij onze berekeningen zijn we uitgegaan van de veronderstelling dat alle gestorte gronden vervuild zijn met 25.000mg/kg minerale oliën.

Vanuit het "Comité voor een Leefbaar Louise-Marie VZW" hebben we nooit gesteld dat er diesel gestort wordt, maar enkel dat de put vullen met gronden die de bovenvermelde waarden bevat een enorme hoeveelheid is. Een liter diesel is een door iedereen een gekende maat. Op deze wijze trachten we de bevolking een beeld te geven omtrent de hoeveelheden die er gestort worden.

Wat OB&D nu aan het storten is zal ongetwijfeld aan de vooropgestelde aanvaardingscriteria voldoen, maar hoeft daarom geen diesel te zijn. Het zal wel ongetwijfeld wel een goedje zijn waar fors aan verdiend wordt ...7 opmerkingen:

tegen asbeststort louise-marie zei

Plaats een reactie met jouw gok.... xl iter

Anoniem zei

10.000 l

Anoniem zei

een paar liter, anders zou de burgemeester dergelijk gifstort ONMIDDELLIJK stilleggen

ivop zei

beste,

grond (enkel) verontreinigd met minerale olie (i.e. diesel) wordt niet gestort maar kan steeds gereinigd worden (grondwassing of thermisch). ik vrees dat uw redenering en rekening dus niet klopt.

ivp, milieudeskundige (niet verbonden met ob&d)

L.D. zei

oei Ivop,

dan is het nog grotere vuiligheid dat ze komen dumpen ...

tegen asbeststort louise-marie zei

Beste ivp,

Dank alvast voor je reactie. Hierbij verduidelijking van onze redenering.

De aanvaardingscriteria van minerale oliën voor een stort zoals OB&D is 20.000 ppm (= mg per 1 kg droge stof). Rekeninghoudend met het soortelijk gewicht van diesel bevat elke vracthwagen van 15 ton dus maar liefst 457 liter diesel.
Anoniem zei

Toen ik daar enkele dagen geleden voorbij kwam met de fiets rook ik inderdaad een hele sterke dieselgeur...