donderdag 26 september 2013

Alarm ! Vervuilde grond in Louise-Marie !

Een regelrechte schande, dat is het! 

OB&D is volop bezig met giftig slib te storten pal aan het Muziekbos in jawel, beschermd gebied met bosbestemming. Om dat te voorkomen voeren we met een comité al jaren strijd, hier in Louise-Marie. De bevolking steunde ons massaal. Duizenden mensen sprongen op onze kar. Dank u om hutsepot en geutelingen te komen eten! Dank om aan onze ludieke acties deel te nemen. Dank u! Dank u! De steun was terecht. Het Muziekbos en de groene heuvels eromheen zijn van een zeldzame schoonheid in Vlaanderen... We moeten zulke plekjes koesteren en beschermen. Zolang er geen uitspraak is van de RvS die ons, jawel, gelijk geeft, mogen ze eigenlijk doorgaan met storten dankzij minister Joke Schauvliege die dat goedkeurde. Dat charmeoffensief met naar de Fiertel te komen, hoefde voor ons echt niet... We lieten ons liever niet paaien na zo'n giftig geschenk. De burgemeester had op basis van het standpunt van de auditeur aan de rechter via een milieustakingsvordering kunnen vragen om de activiteiten stil te leggen in afwachting van de uitspraak van de RvS. Dat is niet gebeurd... De gevolgen zijn ernaar. 

We wilden een proper bos voor alle bewoners, bezoekers en het nageslacht, geen asbestlongen, geen kankerverwekkende stoffen in het grondwater, geen tijdbom onder een bos... Als comité hebben we alles binnen onze mogelijkheden gedaan. Alles! Zonder economisch belang, zonder politieke ambitie... Dat kunnen wij alvast in alle eer en geweten zeggen. Een luttele troost waar we het mee moeten stellen...

Vandaag - 26 september 2013 - rond 15u30 werd door de firma Verstraete nog een vrachtwagen afvalgrond afgeleverd bij OB&D, de stortplaats in ons Louise-Marie. De vrachtwagen verliet de stortplaats toen iemand van ons comité toevallig langs kwam. Op het wandelpad achter de stortplaats kon een zeer sterke mazoutachtige geur waargenomen worden afkomstig van die niet reinigbare gronden. Een ander lid van ons comité zag een ophaalfirma de uitlozing van de sedimenten opzuigen. Tussen 8 september en vandaag werden er zeer grote hoeveelheden sterk vervuilde grond gestort. Komaan gemeentebestuur Ronse, stil leggen die boel! De hele bevolking steunde het comité om dit te voorkomen. Ze hebben toch voor jullie gestemd! Visie hebben en kordaat vooruit. Niet nog een keer talmen! Yes, we can!

Geen opmerkingen: