donderdag 10 oktober 2013

FLASH ! Raad van State trekt vergunning OB&D in

Wij hebben de beslissing nog niet in ons bezit.

Via deze link kan u alvast het advies lezen dat de auditeur RvS uitbracht. 
Dit sprak reeds duidelijk in het voordeel van partijen die verantwoordelijkheid hebben opgenomen en het beroep aantekenden, nl. ons Comité en MOW.   

Dank alvast aan iedereen die ons steunde om dit te kunnen verwezenlijken.


Geen opmerkingen: