zaterdag 19 december 2009

standpunten uit ons bezwaarschrift - deel 4

TIJDENS de afwerkfase : lozing van bedrijfsafvalwater in een bovenloop van beken en brongebied , bovendien in risicogebied voor overstromingen

In de vergunning worden lozingsnormen aangevraagd die conform zijn met de sectorale lozingsnormen. Na het zuiveren met de voorziene waterzuiveringsinstallatie zal er dus bedrijfsafvalwater geloosd worden in biologisch waardevol gebied.
Het bedrijfsafvalwater zal de site verlaten net na de bron van de Trosbeek. Het stroomt dan eerst doorheen biologisch zeer waardevol gebied om nadien aan de voet van de Kanarieberg aan te sluiten in de Molenbeek, richting Ronse.

Aan de voet van de Kanarieberg is de Trosbeek zeer gevoelig voor overstromingen door exces aan hemelwater, dat bij sterke regenval de steile helling afstroomt. Het is dan ook opgenomen als NOG (natuurlijk overstromingsgebied) en als ROG (recent overstroomde gebieden). Palend aan het overstromingsgebied situeert zich een recreatiezone met o.a. de Jeugdherberg De Fiertel.

De tijdelijke opvangbekkens en de talrijke momenten dat er niemand aanwezig op de site, verhogen de kans op een sinister. Indien er ook maar iets misgaat is gans de benedenloop verontreinigd en vindt het verontreinigd water zijn weg richting naar Ronse ( Trosbeek – Molenbeek). Het lozen van bedrijfsafvalwater in biologisch waardevol gebied is voor ons onaanvaardbaar.
Hoe klein het sinister ook, het heeft onmiddellijk zware gevolgen door de ligging van de site op de bovenloop van de beek

Bovendien is de Trosbeek nog de de enige beek in Ronse met ecologische waarde.
(donkerblauw in rechterbovenhoek = zeer waardevol).( bron : ecologische waardering deelbekkenbeheerplan Molenbeek – Waterbeleid – Provincie Oost-Vlaanderen)

terug naar deel 3

Geen opmerkingen: