dinsdag 1 december 2009

Standpunten uit ons bezwaarschrift - deel 3

De stortlocatie ligt middenin een gebied met ecologische waarde dat ook toeristische en recreatieve troeven heeft

De stortplaats :
• is gelegen in het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
• grenst aan het het Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” en zal in zijn huidig vergunde nabestemming als bos er wezenlijk deel van uitmaken ( kaartje )
• grenst aan het VEN-gebied “ De bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse Ardennen” ( kaartje )
• ligt in een ankerplaats, dit zijn de meest waardevolle landschappen van Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende erfgoedelementen voorkomt. Het storten van vervuilde sedimenten kan bezwaarlijk passend binnen deze visie genoemd worden ( kaartje )
• is gelegen op de getuigenheuvel Muziekbos, een van de “groene heuvels “ opgenomen in het strategisch beleidsplan van de Stad Ronse : “ Genieten midden de groene heuvels” ( download )

Deze locatie heeft dus een grote landschappelijke en ecologische waarde; het is dus bovendien aangewezen om rekening te houden met de toeristische aantrekkingskracht van dit gebied; een stortplaats voor niet-reinigbare sedimenten hypothekeert de ecologische en de toeristische waarde van het gebied en de Stad Ronse.

Wij stellen bovendien vast dat de beslissing tot “ontheffing tot opstellen van een MER” duidelijk stelt dat er te weinig rekening gehouden werd met de socio-maatschappelijke aspecten.


Op de door ons opgevraagde "Biologische Waarderingskaart" merkt u duidelijk de ligging van het stort.
Met voorziet vanuit de waterzuiveringsinstallatie (het blauwe hokje) een doorsteek naar de bestaande Trosbeek, die het water afvoert naar het benedenniveau. De Trosbeek vindt net voor de jeugdherberg De Fiertel aansluiting met de Molenbeek.klik op kaart voor groter beeldterug naar deel 2

verder naar deel 4

Geen opmerkingen: