maandag 25 augustus 2008

Raad van State aanvaardt tussenkomst


Het afvalbedrijf OB&D tekende op 14 maart 2008 beroep aan tegen de beslissing van de Minister Crevits bij de Raad van State.

De "Vzw Louise-Marie tegen asbest" besliste tussen te komen in deze procedure, zodat de belangen van alle 5.378 ondertekenaars van de petitie correct worden behartigd.
Op 9 juli kregen wij bericht dat ons verzoek tot tussenkomst door de Raad van State werd aanvaard.

Wij vernamen van onze raadsman dat ook de gevraagde tussenkomst van de Stad Ronse en de "VZW Milieufront Omer Wattez" ook een gunstige beslissing kregen.

Geen opmerkingen: